Srpski (Serbiska)

Da li ste diskriminisani?

Zakon protiv diskriminacije ima za cilj da vas štiti od diskriminacije. Diskriminacija je, na primer, kada poslodavac prema nekoj osobi postupa lošije nego prema drugima.

Diskriminaciju možete da prijavite ako se zasniva na: 

  • polu,
  • transrodnom identitetu ili izražavanju,
  • etničkoj pripadnosti,
  • veri ili drugom uverenju,
  • invaliditetu,
  • seksualnoj orijentaciji,
  • starosnom dobu.

Zakon vas štiti od diskriminacije na poslu, u školi, na fakultetu, u prodavnici, prilikom kupovine ili iznajmljivanja stana itd. 

Zakon vas štiti od diskriminacije i u drugim oblastima društvenog života, na primer u domu zdravlja ili bolnici ili u oblasti socijalne zaštite. 

Ako smatrate da ste diskriminisani, možete da podnesete prijavu Ombudsmanu protiv diskriminacije /DO/. Podnošenje prijave je besplatno.

Mogućnost podnošenja prijave imate i ako se prema vama postupa lošije zbog toga što koristite, što ćete koristiti ili što ste koristili roditeljsko odsustvo.