Koulutus (Utbildning)

Koulutuspaikkasi henkilökunta ei saa syrjiä sinua, joka olet koulun oppilas, opiskelija tai jos opiskelet muussa koulutuksessa, esimerkiksi kansankorkeakoulussa. Myös esikoulussa tai koulun päivätoiminnassa olevilla lapsilla ja oppilailla on suoja syrjintää vastaan.

Syrjintäasiamies (DO) pitää huolen siitä, että syrjintälakia noudatetaan. Jos olet joutunut syrjityksi ja se liittyy sukupuoleen, sukupuolet ylittävään identiteettiin tai ilmaisuun, etniseen kuulumiseen, uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen, toimintaesteeseen, seksuaaliseen taipumukseen tai ikään, voit ilmoittaa siitä DO:lle.

Muusta loukkaavasta kohtelusta, esimerkiksi koulukiusaamisesta voit tehdä ilmoituksen Lapsi- ja oppilasasiamiehelle. 

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Voit tehdä ilmoituksen syrjinnästä, jos olet peruskoulun, lukiokoulun, harjaantumiskoulun, saamelaiskoulun oppilas tai käyt sfi-kurssia, erityiskoulua. kunnallista aikuiskoulua tai aikuisten erityiskoulua. Jos opiskelet korkeakoulussa tai yliopistossa tai esimerkiksi kansankorkeakoulussa, käyt opintoliiton kurssia tai jonkinlaisessa järjestetyssä koulutuksessa, voit myös ilmoittaa syrjinnästä DO:lle. Myös esikoulussa ja vapaa-ajankodissa olevilla lapsilla ja oppilailla on suoja syrjintää vastaan.

Koulutukseen hakeva voi myös ilmoittaa syrjinnästä.

Syrjintä on kiellettyä, jos se liittyy:

 • Sukupuoleen
 • Sukupuolet ylittävään identiteettiin
 • Etniseen kuulumiseen
 • Uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen
 • Toimintaesteeseen
 • Seksuaaliseen taipumukseen
 • Ikään

Ikäsyrjintä on kielletty vain korkeakoulussa, yliopistossa, kansankorkeakoulussa ja joissakin muissa koulutustoiminnoissa – ei esimerkiksi esikoulussa, peruskoulussa tai lukiokoulussa.

Mistä voin tehdä ilmoituksen?

Syrjintää on se, kun joku koulun, korkeakoulun tai muun koulutuksen henkilökunnasta kohtelee sinua huonommin esimerkiksi sen johdosta, että olet biseksuaalinen tai syntynyt jossain muussa maassa kuin Ruotsissa. Myös se, jos opettaja, rehtori tai joku muu henkilökunnasta kiusaa sinua, on syrjintää.

Syrjintä voi olla myös epäsuoraa. Esimerkiksi, jos neutraaleilta vaikuttavat säännöt ovat epäoikeudenmukaisia jonkin ryhmän jäseniä kohtaan, esimerkiksi tyttöjä ja naisia kohtaan. Koulun, korkeakoulun tai koulutuksen henkilökunta ei saa myöskään määrätä jotakuta muuta syrjimään sinua.

Myös sellainen syrjintä, joka liittyy omaisiisi, on syrjintälain mukaan kiellettyä.  Esimerkiksi jos vanhempasi ovat homoseksuaalisia ja sinua kiusataan siitä syystä.

Voit myös tehdä ilmoituksen koulustasi, korkeakoulustasi tai koulutuksesi järjestäjästä, jos se ei ole selvittänyt kiusaamisilmoitusta tai ei ole tehnyt loppua muiden oppilaiden tai opiskelijoiden taholta tulleesta kiusaamisesta.

Esimerkkejä syrjinnästä koulussa, korkeakoulussa tai muussa koulutuksessa

Tässä on esimerkkejä siitä, mikä saattaa olla syrjintää, josta voit ilmoittaa Syrjintäasiamiehelle.

 • Jos et saa jatkaa opiskelujasi tauon jälkeen ja sillä on yhteyttä raskauteesi.
 • Jos opettaja kiusaa sinua ja sillä on yhteyttä siihen, että olet transvestiitti.
 • Jos kokeet korkeakoulussa ovat aina sinun uskontosi juhlapäivinä.
 • Jos sinä, joka olet tyttö, et saa mennä koulun tansseihin yhdessä tyttöystäväsi kanssa.
 • Jos et saa osallistua opetukseen, koska sinulla on ADHD.
 • Jos opettaja kopeloi sinua.
 • Jos käytät huivia etkä saa olla mukana voimistelussa.
 • Jos korkeakoulu ottaa koulutukseen ainoastaan kahdenkymmenen ikäisiä oppilaita ilman hyväksyttävää syytä.
 • Jos opintoliitto ei hyväksy sinua kurssille ja sillä on yhteyttä näkövammaasi.
 • Jos kurssin opettaja alituiseen kääntyy sinuun päin, joka olet avoimesti biseksuaalinen, ja antaa sellaisia lausuntoja kuin ”biseksuaaliset ovat hiukan päättämättömiä, vai mitä?”

Rankaiseminen kielletty

Jos olet tehnyt ilmoituksen koulustasi, korkeakoulustasi tai koulutuksen järjestäjästä syrjinnän vuoksi, sinua ei saa rangaista, toisin sanoa antaa niin kutsuttuja kostotoimenpiteitä. Rangaistus tai kostotoimenpide voi olla esimerkiksi huonompi todistus tai kiusaaminen opetuksen yhteydessä.

Mitä on kiusaaminen?

Sinulla on oikeus välttyä kiusaamiselta koulutuksessasi. Se koskee kiusaamista sekä opettajien että koulutuksen muun henkilökunnan taholta samoin kuin toisen oppilaan tai opiskelijan taholta.

Kiusaaminen on kiellettyä, jos se liittyy:

 • Sukupuoleen
 • Sukupuolet ylittävään identiteettiin tai ilmaisuun
 • Etniseen kuulumiseen
 • Uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen
 • Toimintaesteeseen
 • Seksuaaliseen taipumukseen
 • Ikään

Kiusaaminen on oppilasta tai opiskelijaa loukkaavaa käyttäytymistä. Se saattaa olla sellaista, että käytetään ilkkuvia tai alentavia yleistyksiä esimerkiksi ”naisellisista”, ”homoseksuaalisista” tai ”bosnialaisista” ominaisuuksista. Sitä on myös, jos jotakuta kutsutaan ”blatteksi”, ”mongoksi”, ”hupakoksi”, ”huoraksi” tai vastaavaksi. Kyseessä voi olla myös huomioonottamattomuus, jäätävä kohtelu tai että joku viheltää, tuijottaa tai tekee loukkaavia eleitä ja se liittyy johonkin syrjintäperusteeseen.

Yhteistä kiusaamiselle on, että sen johdosta oppilas tai opiskelija tuntee itsensä loukatuksi, uhatuksi, häpäistyksi tai huonosti kohdelluksi.

Kiusaaminen on ei-tervetullutta käyttäytymistä. Sinä, jota on kiusattu, ratkaiset, mikä on loukkaavaa. Saman käyttäytymisen saattaa joku opiskelija tai oppilas kokea kiusaamiseksi kun taas jonkun toisen ei ollenkaan tarvitse pahoittaa mieltään siitä.

Mitä on seksuaalinen kiusaaminen?

Kiusaaminen saattaa olla luonteeltaan myös seksuaalista. Silloin sitä kutsutaan seksuaaliseksi kiusaamiseksi.

Kyseessä voi olla kosketukset, kopelointi, leikinlasku, ehdotukset, katseet tai kuvat, jotka viittaavat seksuaalisuuteen. Kyseessä voi olla myös seksuaalinen kielenkäyttö.

Seksuaalinen kiusaaminen eroaa tavallisesta flirttailusta siinä, että se ei ole tervetullutta. Sinä, joka olet joutunut sen kohteeksi, ratkaiset, mikä on loukkaavaa.

Huomauta!

Kiusaamisen kohteeksi joutunut ratkaisee, mikä hänen mielestään on loukkaavaa. Joskus on ilmeistä, että kiusaajan pitäisi ymmärtää, että se loukkaa. Mutta monissa tapauksissa on tärkeätä, että sinä kiusattuna teet kiusaajalle selväksi, että käyttäytyminen ei ole tervetullutta ja että sen pitää loppua. Se voi tapahtua suullisesti, kirjallisesti tai jonkun muun avulla, johon luotat.

Jos koulutuksen järjestäjä saa selville, että joku tuntee itsensä kiusatuksi koulutuksessa, koulutuksen järjestäjän täytyy selvittää, tapahtuuko kiusaamista ja siinä tapauksessa tehdä siitä loppu. Sinä voit ilmoittaa siitä DO:lle, jos koulutuksen järjestäjä ei tee sitä.

Kiusaaminen saattaa olla syrjintää

Jos koulutuksen järjestäjän edustaja asettaa sinut kiusaamisen kohteeksi, se lasketaan lain mukaan syrjinnäksi. Silloin sinä voit ilmoittaa siitä Syrjintäasiamiehelle, DO:lle. Kysymyksessä voi olla rehtori, koulun johtaja, opettaja, joku koulun henkilökunnasta, korkeakoulun johdosta, korkeakoulun henkilökunnasta tai jotkut muut koulutusta järjestävät tai hoitavat henkilöt. Tämä tarkoittaa, että voit saada taloudellista korvausta tai muuta korvausta koulutuksen järjestäjältä.

Jos joku toinen oppilas tai opiskelija asettaa sinut kiusaamisen kohteeksi, sitä ei lain mukaan lasketa syrjinnäksi. Sitä vastoin täytyy koulutuksen järjestäjän saatuaan selville, että joku tuntee itsensä kiusatuksi, selvittää, onko asia näin ja tehdä siitä loppu. Sinä voit siis ilmoittaa toisia oppilaita tai opiskelijoita kouluksesi järjestäjälle kiusaamisesta.

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, ettei kiusaamista ilmene.

Ennalta ehkäisevä työskentely

Jos olet sellaisessa koulussa, esikoulussa tai muussa toiminnassa, joka on säädelty koululaissa, on koulusi päämies velvollinen tekemään ennalta ehkäisevää työtä sen hyväksi, ettei kiusaamista ilmenisi. Tämä on voimassa myös, jos opiskelet korkeakoulussa tai yliopistossa.

Sinulla on oikeus välttyä rangaistukselta, kun olet tehnyt ilmoituksen!

Jos olet tehnyt kiusaamisilmoituksen koulutuksesi järjestäjästä, sinulla on oikeus välttyä kostotoimenpiteiltä, toisin sanoen rangaistukselta (esimerkiksi, että saat huonomman todistuksen tai joudut kiusaamisen uhriksi opetuksen yhteydessä ja niin edelleen). Sama koskee myös joitakin muita tilanteita, esimerkiksi jos olet ilmoittanut, että koulu tai korkeakoulu ei tee aktiivisesti työtä estääkseen kiusaamisen, niin kuin syrjintälaissa sanotaan.

Jos joudut kostotoimenpiteiden kohteeksi, voit tehdä siitä ilmoituksen DO:lle.

Miten teen ilmoituksen?

Jos koet joutuneeksi syrjityksi koulutuksessa ja se liittyy sukupuoleen, sukupuolet ylittävään identiteettiin tai ilmaisuun, etniseen kuulumiseen, uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen, toimintaesteeseen, seksuaaliseen taipumukseen tai ikään, voit ilmoittaa siitä Syrjintäasiamiehelle (DO).

Voit myös tehdä ilmoituksen koulustasi, korkeakoulustasi tai koulutuksesi järjestäjästä, jos se ei ole selvittänyt ilmoitusta tai hoitanut muiden oppilaiden tai opiskelijoiden taholta tullutta kiusaamista.

Jos käyt korkeakoulua ja sinulla on toimintaeste ja koet, että et pääse opetustiloihin, voit ilmoittaa siitä DO:lle. Kyseessä voi olla esimerkiksi ramppien tai kuulokesilmukoiden puuttuminen. Syrjintälaissa ei tällä hetkellä ole muita koulumuotoja koskevaa vastaavaa suojaa.

Koulu, korkeakoulu tai koulutuksen järjestäjä on aina vastuussa koulutuksesi olosuhteista. Siksi voit tehdä ilmoituksen koulustasi, korkeakoulustasi tai koulutuksesi järjestäjästä DO:lle, mutta et yksityisestä ihmisestä.

Esikoululasten tai alle 18-vuotiaiden koulua käyvien oppilaiden vanhemmat voivat myös tehdä ilmoituksen lapsensa puolesta.

Näin menettelet

Sinä voit tehdä ilmoituksen vain, jos sinä itse koet joutuneesi syrjityksi. Myös syrjintä, jolla on yhteyttä omaisiisi, on syrjintälain mukaan kiellettyä. Esimerkiksi jos vanhempasi ovat homoseksuaalisia tai jos veljelläsi on toimintaeste ja sinua kiusataan siitä.

Ilmoituksen tulee olla kirjallinen ja sisältää nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, mielellään sähköpostiosoitteesi ja koulun, korkeakoulun tai koulutuksen nimen. Kirjoita myös, miksi luulet joutuneesi syrjityksi.

Kirjoita kirje tai täytä oleva ilmoituslomake. 

Ilmoitus tulee tehdä pikaisesti. Syrjinnän ja ilmoituksen välillä ei saa mennä liian pitkää aikaa, DO:n on liian myöhäistä selvittää se. Yli kahden vuoden takaisia tapahtumia ei yleensä selvitetä.

DO:n selvittäjät tutkivat syrjintä- ja kiusaamisilmoituksia. DO tekee neutraalin selvityksen, mikä tarkoittaa, että DO pyytää tiedot sekä ilmoittajalta että ilmoitetulta. Jos selvityksestä ilmenee, että syrjintää voidaan olettaa tapahtuneen, voi DO toimia ilmoittajan asiamiehenä. DO yrittää ensisijaisesti saada neuvottelujen avulla aikaan vapaaehtoisen sopimuksen, niin sanotun sovitteluratkaisun, sinun ja koulun, korkeakoulun tai koulutuksen järjestäjän välillä. Se voi olla anteeksipyyntö, taloudellinen korvaus tai koulutuspanostus. Jos sinun ja koulusi, korkeakoulusi tai koulutuksen järjestäjän välillä ei saada aikaan sopimusta sovittelemalla, voi DO viedä tapauksen tuomioistuimeen. Jos olet alle 18-vuotias, täytyy vanhempiesi tai huoltajasi ensin hyväksyä, että DO vie asian tuomioistuimeen. DO:n apu on ilmaista.

Rankaiseminen kielletty

Koulusi, korkeakoulusi tai koulutuksesi järjestäjä ei saa rangaista sinua siksi, että olet ilmoittanut syrjinnästä. Korkeakoulu tai koulu ei saa myöskään rangaista sinua siitä, että olet tehnyt ilmoituksen syrjinnän ennalta ehkäisevän työn laiminlyönnistä. Jos joudut kokemaan rangaistuksia, niin sanottuja kostotoimenpiteitä, voit ilmoittaa siitä DO:lle.

Julkinen asiapaperi

DO on viranomainen. Se tarkoittaa, että ilmoituksesi rekisteröidään ja siitä tulee julkinen asiapaperi, jonka joukkotiedotusvälineet tai kuka tahansa saa pyytää luettavaksi. Tietyissä erityisissä olosuhteissa saattaa DO julistaa tiedot salaisiksi, mikä tarkoittaa, että niitä ei saa antaa julkisuuteen.

Jos sinulla on kysyttävää mahdollisuudestasi tehdä ilmoitus, olet tervetullut ottamaan yhteyttä DO:hun ja pyytää neuvonantoa selvittäjältä.