Suomi (Finska)

Syrjitty?

Syrjintälaki suojelee sinua syrjinnältä työssä, koulussa, korkeakoulussa, liikkeessä ja ostaessasi tai vuokratessasi asuntoa. Suoja on voimassa myös monilla muilla tärkeillä yhteiskunnan aloilla, esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoidossa, sosiaalipalvelussa ja sosiaalivakuutusjärjestelmässä.

Jos olet joutunut syrjinnän kohteeksi, voit ilmoittaa siitä Syrjintäasiamiehelle (DO). Se on ilmaista.

Voit ilmoittaa DO:lle, jos koet joutuneesi syrjityksi ja se liittyy sukupuoleen, sukupuolirajat ylittävään identiteettiin tai ilmaisuun, etniseen kuulumiseen, uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen, toimintaesteeseen, sukupuoliseen taipumukseen tai ikään. Voit tehdä ilmoituksen myös, jos työnantaja on asettanut sinut epäsuotuisaan asemaan vanhempainvapaan yhteydessä.