Soomaali (Somaliska)

Cunsurinimo? (Diskriminerad?)

Sharciga u degsen cunsuriyadu waa mid ah in uu kaa bad-baadiyo, kaana difaaco sidii in aan lagugu sameynin cunsuriyad. Cunsuriyadeynta waxaa tusaale u noqon kara sida, haddii qof masuul ka ah goobaha laga shaqeeyo uu xaqiisa ka hooseesiiyo qof kale oo meesha ka shaqeeya.

Waad ka dacwoonkareysaa haddii lagu-gu sameeyo cunsuriyad laxidhiidha sida tusaalooyinkan hoos ku qoran.

  • Haddii lagugu cunsuriyadeeyo dumar ahaan ama raga ahaan.
  • Hadii lagugu cunsuriyadeeyo shaqsiyada ahaan ama aaminsan aragtiyo gaar ah.
  • Haddii lagugu cunsuriyadeeyo jansiyaadaad aad u dhalatay.
  • Haddii lagugu cunsuriyadeeyo diintaada ama waxa aad aaminsantahay oo kale.
  • Haddii lagugucunsuriyadeeyo haddii aad tahay qof curyaan ah.
  • Haddii lagugucunsuriyadeeyo haddii aad tahay qof dhedig ah ama lab ah, iwm.
  • Haddii lagugu cunsuriyadeeyo cimriga dadaada aad tahay ama aad jirtid.

Sharcigan waxa uu kaa difaacayaa haddii lagugu sameeyo cunsuriyad tusaala ahaan goobaha laga shaqeeyo, ama skuulada ama dugsiyada, jaamacadaha, ama dukaanada, ama marka guri aad dooneysid in aad iibsatid, ama aad dooneysid in aad guri kireysatid.

Sharcigani ma aha oo kaliya in uu kaadifaaco intaa aanu soosheegnay oo kaliya, ee xataa waxa kale oo uu kaadifaacikaraa wax yaalo kale oo cunsuriyeen ah. Sida tusaale ahaan goobaha dhakhtrada caafimaad ka, cusbitaalada, goobaha adeega bulshada.

Haddaba haddii lagu cunsuriyeeyo waxaad kaga dacwoonkartaa (diskrimineringsombudsmannen ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano DO). Waxaa intaas kale dheer oo aad ka dacwoonkareysaa haddii lagu-gu sameeyo cunsurinimo ku saabsan haddii aad doonaysid in aad fasax waalidnimo u qaadatid ilmaha aad dhashay.