تحصیلات (Utbildning)

پرسنل دوره آموزشی شما حق ندارند شما را بعنوان دانش آموز، دانشجو یا محصل در سایر دوره های آموزشی مانند مدارس عالی مردمی(folkhögskola) مورد تبعیض قرار دهند. تبعیض قائل شدن در مدرسه سامه ها، سوئدی مقدماتی برای مهاجران(SFI) و دبیرستان کمونی بزرگسالان (komvux) ممنوع است. مورد تبعیض قرار دادن کودکان و دانش آموزان در کودکستان و خانه های اوقات فراغت نیز ممنوع است.

 یک قانون منع تبعیض وجود دارد. نماینده منع تبعیض(DO) باید رعایت قانون منع تبعیض توسط برگزار کننده دوره آموزشی و سایرین را کنترل کند. مورد تبعیض قرار دادن یکنفر به این معنی است که با او نسبت به سایرین، مثلاً به این علت که او همجنسگراست، بدتر رفتار شود.

در این قانون نوشته شده که هیچکس حق ندارد شما را در موارد زیر مورد تبعیض قرار دهد

 • جنسیت
 • هویت یا حالت ظاهری فراجنسیتی
 • تعلق قومی
 • دین یا اعتقاد دیگر
 • معلولیت
 • تمایلات جنسی
 • سن وسال

اگر مورد تبعیض قرار بگیرید می توانید به نماینده منع تبعیض (DO) شکایت کنید

سایر بدرفتاریها، مثلاً تمسخروتحقیر یکنفر بخاطر وضع ظاهری او، را می توانید به نماینده کودکان و دانش آموزان شکایت کنید. 

چه کسی می تواند به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کند؟

دانش آموزان دوره ابتدائی و راهنمائی، دانش آموزان دبیرستانی، دانش آموز مدارس ویژه دانش آموزان دارای نیازهای ویژه(särskolan)، مدرسه سامه ها، دوره های اس.اف.ای(sfi)، مدارس ویژه، کومووکس یا مدارس ویژه دانش آموزان بزرگسال دارای نیازهای ویژه(särvux) می توانند علیه تبعیض شکایت کنند.

دانشجویان مدارس عالی و دانشگاهها، یا دانش آموزان مدارس عالی مردمی(folkhögskola) یا افرادی که در آموزشگاههای اتحادیه صنفی شرکت می کنند نیز می توانند به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنند.

افرادی که برای متقاضی شرکت در یک رشته تحصیلی هستند نیز می توانند از تبعیض شکایت کنند.

تبعیض در موارد زیر ممنوع است:

 • جنسیت
 • هویت یا حالت ظاهری فراجنسیتی
 • تعلق قومی
 • دین یا اعتقاد دیگر
 • معلولیت
 • تمایلات جنسی
 • سن وسال

از چه مواردی را می توانم به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنم؟

تبعیض یعنی وقتی پرسنل یک مدرسه، مدرسه عالی یا دوره آموزشی دیگر مثلاً بخاطر اینکه دوجنسگرا یا متولد کشور دیگری هستید، با شما نسبت به سایرین بدتر رفتار کنند. دوجنسگرا فردی است که هم می تواند عاشق زن شود و هم عاشق مرد.   

اگر یک معلم، مدیر یا سایر پرسنل شما را مورد آزار و اذیت قرار دهند نیز تبعیض محسوب می شود. آزار و اذیت یعنی بدرفتاری با یکنفر، مثلاً شما را با القابی خطاب کنند که خوشتان نمی آید یا به شیوه ناخوشایندی با شما شوخی کنند.

پرسنل مدرسه، مدرسه عالی یا دوره آموزشی همچنین حق ندارند از فرد دیگری بخواهند که شما را مورد آزار و اذیت یا تبعیض قرار دهد.

پی بردن به تبعیض ممکن است گاهی اوقات دشوار باشد. یک مثال در این زمینه مقرراتی است که بنظر برای همه خوب است ولی برای گروهی از افراد، مانند دختران و زنان عادلانه نیست.

طبق قانون منع تبعیض اگر کسی شما را بخاطر موردی در خانواده شما مورد تبعیض قرار دهد نیز ممنوع است. مثلاً اگر والدین شما همجنسگرا باشند و شما بخاطر آن مورد آزار و اذیت و تبعیض قرار بگیرید.

می توانید از تبعیض به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنید.

نمونه تبعیض در مدرسه، مدرسه عالی یا سایر دوره های آموزشی

نمونه تبعیضاتی که می توانید از آنها به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنید:

 • پس از بازگشت از مرخصی والدین بشما اجازه ادامه تحصیل داده نشود
 • یک معلم شما را بخاطر دگرجنس پوش (transvestit) بودن مورد آزار و اذیت قرار دهد. دگرجنس پوش زنی است که گاهی اوقات مانند مردان لباس می پوشد یا مردی است که گاهی اوقات لباس زنانه به تن می کند.
 • یک مدرسه عالی همیشه امتحانات را در مراسم و اعیاد مذهبی شما برگزار کند.
 • یک دختر نتواند با دوست دختر خود به مدرسه برود.
 • معلم اجازه ندهد فردی که دارای نقصان تمرکز حواس یا هیپراکتیو(ADHD)  است در کلاس درس شرکت کند.
 • یک معلم به بدن شما بدون تمایل تان دست بزند.
 • معلم ورزش اجازه ندهد وقتی شما سردرد دارید در کلاس ورزش شرکت کنید.
 • یک مدرسه عالی مردمی فقط افراد 20 ساله را بپذیرد.
 • یک آموزشگاه اتحادیه ای بخاطر نقصان بینائی تان شما را در یک دوره آموزشی نپذیرد.
 • یک مدرسه با تقاضای شما برای تدریس بزبان سامه مخالفت کند.

مجازات کردن ممنوع است

اگر شما از مدرسه، مدرسه عالی یا برگزار کننده دوره آموزشی بخاطر تبعیض شکایت کرده اید آنها حق ندارند شما را مجازات کنند.

مجازات می تواند مثلاً بصورت دادن نمره پائینتری بشما باشد.

آزار و اذیت شامل چه مواردی است؟ 

هیچکس در دوره آموزشی حق ندارد شما را مورد آزار و اذیت قرار دهد. نه معلم ها، نه سایر پرسنل دوره آموزشی و نه دانش آموز یا دانشجوی دیگر این حق را ندارند.

آزار و اذیت شامل چه مواردی است؟

آزار و اذیت یعنی با کسی بدرفتاری کردن، مثلاً شما را با القابی خطاب کنند که دوست ندارید یا با شما به شیوه ناخوشایندی شوخی شود.

اگر یک همکلاسی یا شرکت کننده در دوره آموزشی شما را مورد آزار و اذیت قرار دهد باید اول با یکنفر بزرگتر در مدرسه یا کسی که برای هماهنگ کننده دوره آموزشی تان کار می کند، صحبت کنید. همچنین می توانید از فرد دیگری بخواهید که با فرد مربوطه صحبت کند. 

آزار و اذیت یعنی با کسی بدرفتاری کردن، مثلاً شما را با القابی خطاب کنند که دوست ندارید یا با شما به شیوه ناخوشایندی شوخی شود.

آزار و اذیت در موارد زیر ممنوع است:

 • جنسیت
 • هویت یا حالت ظاهری فراجنسیتی
 • تعلق قومی
 • دین یا اعتقاد دیگر
 • معلولیت
 • تمایلات جنسی
 • سن وسال

 آزار و اذیت ممکن است به اینصورت باشد که یکنفر در مورد افراد دیگر به گونه ای صحبت کند که شما خوشتان می آید. مثلاً بگوید که زنها، همجنسگراها یا کولی ها دارای خصوصیات مشخصی هستند.

آزار و اذیت ممکن است به اینصورت نیز باشد که فردی را مثلاً "دورگهblatte"، "کولی لعنتی"، "لاپلندی لعنتی"، "مونگول"، "همجنسباز" یا "جِنده" خطاب کرد. همچنین ممکن است کسی روی گنجه شما تصویر یک صلیب شکسته کشیده باشد. آزار و اذیت باعث می شود فرد احساس می کند به او توهین شده، خودرا غمگین و تحت تهدید احساس می کند یا احساس می کند مورد بدرفتاری قرار گرفته است. آزار و اذیت بنظر هر فردی متفاوت است. توهین آمیز بودن کلمات به تشخیص کسی است که مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.

آزار و اذیتهای جنسی کدامند؟

  آزار و اذیت ممکن است جنسی باشند که به آنها آزارواذیتهای جنسی گفته می شود. ممکن است کسی برخلاف میل شما به بدنتان دست بزند یا بگوید که می خواهد با شما همخوابگی کند منتها شما تمایل ندارید. ممکن است فردی برخلاف تمایل شما تصاویر سکسی بشما نشان دهد یا به شیوه ای که شما خوشتان نمی آید در مورد مسائل جنسی شوخی کند.  

  آزار و اذیتهای جنسی بنظر هر فردی متفاوت هستند. تشخیص عدم احساس امنیت در محل کار با کسی است که تحت آزار و اذیتهای جنسی قرار گرفته است.

بگوئید بس است!

خوب است شما که مورد آزار و اذیت قرار می گیرید قدرت داشته باشید به فردی که شما را آزارواذیت می کند بگوئید که به اینکار، مثلاً آزار و اذیتهای جنسی، خاتمه دهد.

گاهی اوقات آزار و اذیتها به قدری جدی هستند که شما نیازی نیست با آن مخالفت کنید. قانون در اینگونه موارد می گوید که فرد می بایست می دانسته که مشغول آزار و اذیت است.

شما می توانید با کسی که شما را مورد آزار و اذیت قرار می دهد حرف بزنید یا برایش نامه بنویسید. همچنین می توانید از فرد دیگری نیز کمک بگیرید تا با او حرف بزند.

اگر یک برگزار کننده دوره آموزشی بشنود کسی در محل کار خودرا مورد آزار و اذیت احساس می کند، باید تحقیق کند چه اتفاقی رُخ داده و اگر موضوع آزار و اذیت باشد، باید آنرا متوقف کند.  اگر برگزار کننده دوره آموزشی اقدامی نکند می توانید به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنید.

 قانون می گوید که اگر فردی که برای برگزار کننده دوره آموزشی کار می کند، مثلاً مدیر، مربی مدرسه یا معلم شما را مورد آزار و اذیت قرار دهد، مرتکب تبعیض شده است. در اینصورت می توانید به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنید. 

برگزار کننده دوره آموزشی مسئولیت دارد که هیچکس در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار نگیرد.

برگزار کننده دوره آموزشی شما باید پیشگیری کند

قانون می گوید که مثلاً مدرسه یا مدرسه عالی باید از تبعیض و آزار و اذیت پیشگیری کند. پیشگیری به این معنی است که در آینده چنین موردی اتفاق نیفتند.

مجازات ممنوع است

اگر از برگزار کننده دوره آموزشی خود بخاطر آزار و اذیت شکایت کرده باشید کارفرما حق ندارد شما را مجازات کند. مجازات ممکن است به اینصورت باشد که  به شما نمره کمتری داده شود.

یک مدرسه یا مدرسه عالی همچنین حق ندارد شما را بخاطر شکایت از آنها بخاطر عدم پیشگیری از تبعیض و آزار و اذیت، مجازات کند.

اگر وقتی از برگزار کننده دوره آموزشی شکایت کردید او شمارا مجازات کند می توانید از او به نماینده منع تبعیض (DO) شکایت کنید. 

چگونه به نماینده منع تبعیض (DO) شکایت کنم؟ 

می توانید به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنید که در دوره آموزشی خود مورد تبعیض قرار گرفته اید. 

اگر فکر می کنید که در رابطه با موارد زیر مورد تبعیض قرار گرفته اید، می توانید به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنید:

 • جنسیت
 • هویت یا حالت ظاهری فراجنسیتی
 • تعلق قومی
 • دین یا اعتقاد دیگر
 • معلولیت
 • تمایلات جنسی
 • سن وسال

اگر مدرسه، مدرسه عالی یا برگزار کننده دوره آموزشی تحقیق نکند که چرا یک دانش آموز یا دانشجو احساس می کند که مورد آزار و اذیت قرار دارد یا آزار و اذیت را متوقف نکند نیز می توانید از آنها شکایت کنید. 

اگر دچار نوعی معلولیت هستید و به مدرسه عالی می روید و فکر می کنید که اماکن مدرسه برای شما مناسب نیست می توانید به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنید. ممکن است مدرسه فاقد سطح شیبدار برای صندلی چرخدار یا مدارهای شنوائی (hörselslingor) باشد.  

همیشه مدرسه، مدرسه عالی یا برگزار کننده دوره آموزشی مسئولیت اماکن و آموزش را برعهده دارند. از اینرو می توانید از مدرسه، مدرسه عالی یا برگزار کننده دوره آموزشی خود به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنید.  ولی مثلاً از همکلاسی خود نمی توانید به به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنید.

کودکان کودکستانی و محصل های زیر 18 سال نمی توانند به به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنند. والدین یا سرپرست کودک می تواند از جانب وی شکایت کند.

به شیوه زیر اقدام کنید  

اگر فقط خودتان فکر می کنید که مورد تبعیض واقع شده اید می توانید شکایت کنید. اگر سن شما زیر 18 سال است باید والدین یا سرپرست شما با ارجاع پرونده توسط نماینده منع تبعیض(DO) به دادگاه موافقت کنند.

در شکایت خود به نماینده منع تبعیض(DO) باید نام، آدرس و شماره تلفن خودرا بنویسید. خوب است آدرس پست الکترونیکی (ایمیل) خود را نیز بنویسید.

شما باید نام کسی را که از او شکایت می کنید را بنویسید. این می تواند نام مدرسه، مدرسه عالی یا نام دوره آموزشی باشد. همچنین بنویسید به چه علت احساس می کنید مورد تبعیض قرار گرفته اید. همچنین بنویسید که به چه علت فکر می کنید مثلاً بخاطر جنسیت یا سن و سال تان و یا دین خود مورد تبعیض واقع شده اید. 

اگر می خواهید شکایت کنید باید در اسرع وقت اینکار را بکنید. برخی از اتفاقات در محل کار خیلی سریع شامل مرور زمان می شوند. اگر پرونده ای شامل مرور زمان شده باشد نماینده منع تبعیض دیگر نمی تواند کاری انجام دهد. 

وقتی شکایتنامه شما به اداره منع تبعیض برسد ما به شیوه زیر اقدام می کنیم

وقتی شما شکایتنامه ای به اداره منع تبعیض ارسال کنید ما یک تحقیقات انجام می دهیم.

مفهوم این امر آنست که ما مطالب نوشته شده توسط شما را با دقت می خوانیم و پی می بریم چه اتفاقی افتاده است. کسی که شما از او برای تبعیض شکایت کرده اید نیز می تواند تعریف کند چه اتفاقی افتاده است. 

اگر تحقیقات نشان دهد که شما مورد تبعیض واقع شده اید، نماینده منع تبعیض سعی خواهد کرد از طریق مصالحه شماها باهم به توافق برسید. مصالحه ممکن است به این معنی باشد که مدرسه، مدرسه عالی یا برگزار کننده دوره آموزشی مثلاً از شما عذرخواهی یا بشما پول پرداخت می کند. اگر شما و مدرسه، مدرسه عالی یا برگزار کننده دوره آموزشی از طریق مصالحه به توافق نرسید، نماینده منع تبعیض می تواند پرونده را به دادگاه ارجاع کند.

دادگاه اداره ای است که غیرقانونی بودن یک مورد را تعیین می کند. 

دریافت کمک از نماینده منع تبعیض(DO) رایگان است.

مجازات کردن ممنوع است 

مدرسه، مدرسه عالی یا برگزار کننده دوره آموزشی حق ندارد شما را برای شکایت از تبعیض مجازات کند.

همچنین  مدرسه یا مدرسه عالی حق ندارد شما را برای شکایت از اینکه مدرسه یا مدرسه عالی در جهت مبارزه تبعیض کار نمی کند، مجازات کند. اگر مدرسه یا مدرسه عالی شما را مجازات کند می توانید به نماینده منع تبعیض (DO) شکایت کنید.

سندعلنی

نماینده منع تبعیض یک اداره دولتی است. همه حق دارند اسناد ادارات دولتی را مطالعه کنند. یک سند مثلاً یک نامه ارسالی به یک اداره دولتی است. نامه الکترونیکی(ایمیل) هم یک سند است. 

ولی اسنادی وجود دارند که محرمانه هستند. محرمانه یک کلمه دیگر برای سِرّی است. آندسته از اطلاعاتی را که از سوی نماینده منع تبعیض محرمانه اعلام شده را نمی توان مطالعه کرد.

اگر سوالی دارید با کمال میل می توانید با نماینده منع تبعیض تماس بگیرید. اگر در مورد نوشتن شکایت خود سوالی دارید می توانید با یک مسئول تحقیق صحبت کنید.