سایر زمینه های جامعه (Andra samhällsområden)

قانون منع تبعیض افراد را در زمینه های متعددی در جامعه در برابر تبعیض محافظت می کند. مثلاً شما وقتی در یک فروشگاه خرید می کنید، هنگام اجاره مسکن، وقتی در بیمارستان هستید و زمانیکه از صندوق بیمه (Försäkringskassan) کمک می گیرید در برابر تبعیض تحت محافظت قرار دارید.

مورد تبعیض قرار دادن یک فرد به این معنی است که با او نسبت به سایرین بدتر رفتار شود

نماینده منع تبعیض (DO) علیه تبعیض کار می کند و رعایت قانون منع تبعیض را کنترل می کند.

اگر فکر می کنید که در رابطه با موارد زیر مورد تبعیض قرار گرفته اید، می توانید به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنید:

 • جنسیت
 • هویت یا حالت ظاهری فراجنسیتی
 • تعلق قومی
 • دین یا اعتقاد دیگر
 • معلولیت
 • تمایلات جنسی
 • سن وسال

چه کسی می تواند شکایت کند؟

اگر مشتری یا بیمار بطور مثال یک شرکت یا یک اداره دولتی هستید و پرسنل با شما بخاطر اینکه دوجنسی یا متولد کشور دیگری بغیر از سوئد هستید، بدتر از سایرین رفتار کنند، می توانید از تبعیض شکایت کنید.  

اگر فکر می کنید مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید نیز می توانید شکایت کنید.

تبعیض در رابطه با موارد زیر ممنوع است:

 • جنسیت
 • هویت یا حالت ظاهری فراجنسیتی
 • تعلق قومی
 • دین یا اعتقاد دیگر
 • معلولیت
 • تمایلات جنسی

در چه مواردی تبعیض ممنوع است؟

تبعیض بطورمثال در موارد زیر ممنوع است:

 • خریدوفروش کالاها و خدمات
 • مجالس همگانی، مثلاً بازارها و کنسرتها
 • خدمات اجتماعی و سرویس ایاب و ذهاب(färdtjänst)
 • خدمات صندوق بیمه
 • حمایت مالی تحصیلی دولتی
 • خدمت نظام وظیفه
 • استخدام دولتی

یعنی اینکه هیچیک از کارکنان بطور مثال دولت، کمون یا شورای بهداری استان کار حق ندارند با کسی بدرفتاری کند.

شما می توانید بطور مثال از یک کمون، اداره دولتی یا شرکت برای تبعیض شکایت کنید. همچنین می توانید از بیمارستان یا صندوق بیمه شکایت کنید. ولی اگر مثلاً همسایه تان شما را مورد آزار و اذیت قرار دهد از او نمی توانید به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنید. اگر یکی از همسایه ها شما را مورد اذیت قرار دهد باید از او به پلیس شکایت کنید.  

از چه مواردی می توانم شکایت کنم؟

تبعیض وقتی انجام می شود که مثلاً یک اداره دولتی یا شرکت بخاطر دوجنسیتی بودن یا بعلت تعلق قومی تان با شما نسبت به دیگران بدتر رفتار کند. دوجنسیتی فردی است که می تواند عاشق و جذب هم مردان و هم زنان شود.

اگر مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید نیز می توانید شکایت کنید. مورد آزار و اذیت قرار دادن یعنی بدرفتاری با یکنفر، مثلاً شما را با القابی خطاب کنند که دوست ندارید یا به شیوه ناخوشایندی با شما شوخی کنند.

همچنین ممنوع است که فردی بطورمثال در اداره خدمات اجتماعی ازa فرد دیگری بخواهد که شما را مورد آزار و اذیت قرار دهد.

گاهی اوقات پی بردن به تبعیض دشوار است. یک مثال در این زمینه مقرراتی است که بنظر برای همه خوب است ولی برای گروهی از افراد، مانند زنان بد می شود.

نمونه برای موارد تبعیض 

اینها نمونه هائی از مواردی است که می توانید به نماینده منع تبعیض شکایت کنید. 

 • یک مالک مستغلات بشما مسکنی را اجاره نمی دهد. شما فکر می کنید به این علت بوده که شما کولی هستید.
 • شما باردار هستید و کمرتان خیلی درد می کند. شما نمی توانید کار کنید ولی صندوق بیمه از پرداخت پول ایام بیماری(sjukpenning) بشما خودداری می کند.
 • یک کلوپ شبانه بشما می گوید چون شما دگرجنس پوش(transvestit) هستید نمی توانید وارد آنجا شوید.
 • شما همجنسگرا هستید. بشما اجازه داده نمی شود به ملاقات شریک زندگی مصدوم خود بروید. بیمارستان شما را بعنوان خویشاوند تلقی نمی کند. 
 • از ورود شما به یک رستوران جلوگیری می شود. شما فکر می کنید که علت آن این باشد که آنها می بینند که شما دچار صدمه فلج مغزی هستید.
 • طی انجام خدمت نظام وظیفه مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرید.
 • در باشگاه تمرینات جسمانی اجازه نمی دهند شما کارت تمرین بخرید چون روسری بسر دارید.

مجازات کردن ممنوع است

اگر شما مثلاً از یک اداره دولتی یا شرکت برای تبعیض شکایت کنید آنها حق ندارند شما را بخاطر آن مجازات کنند.

مجازات می تواند به اینصورت باشد که از ورود شما به فروشگاه یا رستورانی که از آن بخاطر تبعیض شکایت کرده اید، جلوگیری شود.

مجازات همچنین می تواند به اینصورت باشد که یک صاحبخانه شما را پس از شکایت مورد آزار و اذیت قرار دهد یا یک درمانگاه از پذیرفتن شما خودداری کند.

اگر مورد مجازات قرار گرفتید می توانید به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنید.

چه مواردی آزار و اذیت محسوب می شوند؟

آزار و اذیت بمعنی بدرفتاری با فرد است، مثلاً او را با القابی خطاب کنند که دوست ندارد یا با او به شیوه ناخوشایندی شوخی کنند. آزار و اذیت در رابطه با موارد زیر ممنوع است:

 • جنسیت
 • هویت یا حالت ظاهری فراجنسیتی
 • تعلق قومی
 • دین یا اعتقاد دیگر
 • معلولیت
 • تمایلات جنسی

آزار و اذیت ممکن است به اینصورت باشد که یکنفر در مورد افراد دیگر به گونه ای صحبت کند که شما خوشتان می آید. مثلاً بگوید که زنها، همجنسگراها یا سامه ها دارای خصوصیات مشخصی هستند.

آزار و اذیت ممکن است به اینصورت نیز باشد که فردی را مثلاً "دورگهblatte"، "کولی لعنتی"، "لاپلندی لعنتی"، "مونگول"، "همجنسباز" یا "جِنده" خطاب کرد. همچنین ممکن است کسی روی گنجه شما تصویر یک صلیب شکسته کشیده باشد. آزار و اذیت باعث می شود فرد احساس می کند به او توهین شده، خودرا غمگین و تحت تهدید احساس می کند یا احساس می کند مورد بدرفتاری قرار گرفته است. آزار و اذیت بنظر هر فردی متفاوت است. توهین آمیز بودن کلمات به تشخیص کسی است که مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.

آزار و اذیتهای جنسی کدامند؟ 

  آزار و اذیت ممکن است جنسی باشند که به آنها آزارواذیتهای جنسی گفته می شود. ممکن است کسی برخلاف میل شما به بدنتان دست بزند یا بگوید که می خواهد با شما همخوابگی کند منتها شما تمایل ندارید. ممکن است فردی برخلاف تمایل شما تصاویر سکسی بشما نشان دهد یا به شیوه ای که شما خوشتان نمی آید در مورد مسائل جنسی شوخی کند. 

آزار و اذیتهای جنسی بنظر هر فردی متفاوت هستند. تشخیص عدم احساس امنیت در با کسی است که تحت آزار و اذیتهای جنسی قرار گرفته است.

بگوئید بس است! 

مهم است کسی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرد به کسی که اورا مورد آزار و اذیت قرار می دهد بگوید از کارها یا حرفهای او خوشش نمی اید. همچنین اهمیت دارد که به او بگوئید که به آزار و اذیت شما خاتمه دهد. همچنین می توانید از فرد دیگری نیز کمک بگیرید تا با او حرف بزند.

گاهی اوقات آزار و اذیتها به قدری جدی هستند که شما نیازی نیست با آن مخالفت کنید. قانون در اینگونه موارد می گوید که فرد می بایست می دانسته که مشغول آزار و اذیت است.

مجازات کردن ممنوع است 

اگر شما مثلاً از یک فروشگاه برای آزارواذیت شکایت کرده اید آنها حق ندارند شما را مجازات کنند. مجازات ممکن است به اینصورت باشد که دیگر اجازه ندهند شما از آنجا خرید کنید.

اگر بعداز شکایت شما را مجازات کنند می توانید مراتب را به نماینده منع تبعیض(DO) اطلاع دهید.

چگونه شکایت کنم؟

اگر فکر می کنید که در رابطه با موارد زیر مورد تبعیض قرار گرفته اید می توانید به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنید:

 • جنسیت
 • هویت یا حالت ظاهری فراجنسیتی
 • تعلق قومی
 • دین یا اعتقاد دیگر
 • معلولیت
 • تمایلات جنسی
 • سن وسال

شما می توانید بطور مثال از یک کمون، اداره دولتی یا شرکت برای تبعیض شکایت کنید. همچنین می توانید از بیمارستان یا صندوق بیمه شکایت کنید.

ولی اگر مثلاً همسایه تان شما را مورد آزار و اذیت قرار دهد از او نمی توانید به نماینده منع تبعیض(DO) شکایت کنید. اگر یکی از همسایه ها شما را مورد اذیت قرار دهد باید از او به پلیس شکایت کنید. 

به شیوه زیر اقدام کنید 

اگر فقط خودتان فکر می کنید که مورد تبعیض قرار گرفته اید می توانید شکایت کنید. اگر سن شما زیر 18 سال است باید والدین یا سرپرست شما با ارجاع پرونده توسط نماینده منع تبعیض(DO) به دادگاه موافقت کنند. 

مورد تبعیض قرار دادن شما بخاطر موردی در خانواده تان نیز ممنوع است. مثلاً اگر کسی شمارا بخاطر همجنسگرا بودن والدین تان مورد تبعیض قرار دهد.  

در شکایت خود باید نام، آدرس و شماره تلفن خودرا بنویسید. اگر آدرس پست الکترونیکی (ایمیل) خود را بنویسید نیز خوب است.

شما باید نام شرکت یا اداره ای که از آن شکایت می کنید را نیز بنویسید. بنویسید به چه علت مورد تبعیض قرار گرفته اید. بنویسید به چه علت فکر می کنید تبعیض در رابطه با مثلاً معلولیت، تعلق قومی یا دین است.

اگر می خواهید شکایت کنید خوب است اینکار را هرچه سریعتر بکنید. 

وقتی شکایتنامه شما به اداره منع تبعیض برسد ما به شیوه زیر اقدام می کنیم

وقتی شما شکایتنامه ای به اداره منع تبعیض ارسال کنید ما یک تحقیقات انجام می دهیم. مفهوم این امر آنست که ما مطالب نوشته شده توسط شما را با دقت می خوانیم و پی می بریم چه اتفاقی افتاده است. کسی که شما از او برای تبعیض یا آزار و اذیت شکایت کرده اید نیز می تواند تعریف کند چه اتفاقی افتاده است. 

اگر تحقیقات نشان دهد که شما مورد تبعیض واقع شده باشید، نماینده منع تبعیض سعی خواهد کرد از طریق مصالحه شماها باهم به توافق برسید.

اگر بنظر نماینده منع تبعیض شما مورد تبعیض واقع شده باشید سعی خواهد کرد از طریق مصالحه شماها باهم به توافق برسید. مصالحه ممکن است به این معنی باشد که از شما عذرخواهی شود یا پول دریافت کنید.

اگر شما و کسی که از او شکایت کرده اید از طریق مصالحه به توافق نرسید، نماینده منع تبعیض می تواند پرونده را به دادگاه ارجاع کند.

دادگاه اداره ای است که غیرقانونی بودن یک مورد را تعیین می کند. 

مجازات کردن ممنوع است 

اگر شما مثلاً از یک فروشگاه یا یک شرکت برای تبعیض شکایت کرده اید آنها حق ندارند شما را مجازات کنند.

اگر بعداز شکایت شما را مجازات کنند می توانید مراتب را به نماینده منع تبعیض(DO) اطلاع دهید.

سند علنی 

نماینده منع تبعیض یک اداره دولتی است. همه حق دارند اسناد ادارات دولتی را مطالعه کنند. یک سند مثلاً یک نامه ارسالی به یک اداره دولتی است. نامه الکترونیکی(ایمیل) هم یک سند است. 

ولی اسنادی وجود دارند که محرمانه هستند. محرمانه یک کلمه دیگر برای سِرّی است. آندسته از اطلاعاتی را که از سوی نماینده منع تبعیض محرمانه اعلام شده را نمی توان مطالعه کرد.

اگر سوالی دارید با کمال میل می توانید با نماینده منع تبعیض تماس بگیرید. اگر در مورد نوشتن شکایت خود سوالی دارید می توانید با یک مسئول تحقیق صحبت کنید.

سمت راست این صفحه را نگاه کنید تا ببینید چگونه می توانید با یک مسئول تحقیق تماس بگیرید.