Ságasta mijájn (Kontakta oss)

Sidá gu soabmásijn mijá juristajs ságastit rádev åttjutjit gåk bajeda? Dárbaha gu dån barggovadden jali åhpadushásadiddjen rádijt ja doarjjagijt åvddålijgiehtajbargguj nuppástime vuosstij? Sidák ienep diedojt?

Telefåvnnå

08-120 20 700

Fáksa

08-120 20 800

Adrässa

Påvsståadrässa Postadress
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 Stockholm

Guossodimadrässa

Torsgatan 11, 111 23 Stockholm
Resepsjåvnnå l nälját låbdån.

E-påvsstå 

do@do.se