Obrazovanje (Utbildning)

Obrazovno osoblje ne smije diskriminirati vas koji ste učenik, ili student, ili polaznik nekog drugog obrazovanja, primjerice u okviru pučkog učilišta. Zabranjena je diskriminacija u školi za pripadnike Sami naroda, u nastavi švedskog jezika za doseljenike /SFI/, u školi za djecu sa smetnjama u razvoju te u okviru općinskog obrazovanja odraslih. Također je zabranjena diskriminacija djece i učenika u predškolskim ustanovama i produženom boravku.

Postoji zakon koji štiti od diskriminacije. Ombudsman protiv diskriminacije /DO/ kontrolira poštuju li organizatori obrazovanja taj zakon. Diskriminirati znači postupati prema jednoj osobi nepovoljnije nego prema nekome drugome, primjerice zbog toga što je ta osoba homoseksualac.

U zakonu stoji da vas nitko ne smije diskriminirati na temelju: 

 • spola,
 • transrodnog identiteta ili izražavanja, 
 • etničke pripadnosti,
 • vjere ili drugog uvjerenja,
 • invaliditeta,
 • spolne orijentacije,
 • starosne dobi. 

Ako ste doživjeli diskriminaciju, možete to prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije. 

Ostalo neprimjereno postupanje, primjerice mobbing jedne osobe zbog njenog izgleda, možete prijaviti Zastupniku djece i učenika.

Tko može podnijeti prijavu Ombudsmanu protiv diskriminacije?

Prijavu diskriminacije možete podnijeti vi koji ste učenik osnovne ili srednje škole, ili učenik škole za djecu sa smetnjama u razvoju, ili škole za pripadnike Sami naroda, ili ako pohađate nastavu švedskog jezika za doseljenike /SFI/, idete u specijalnu školu, obrazujete se u okviru općinskog obrazovanja odraslih ili pohađate obrazovanje za odrasle osobe ometene u razvoju.

Također i vi koji studirate na visokoj školi ili sveučilištu, ili pohađate, primjerice, pučko učilište ili kurs pri obrazovnoj zajednici, možete prijaviti diskriminaciju Ombudsmanu protiv diskriminacije.

Diskriminaciju možete prijaviti i vi koji sudjelujete u natječaju za prijam na određeno obrazovanje.

Diskriminacija je zabranjena ako se temelji na:

 • spolu,
 • transrodnom identitetu ili izražavanju, 
 • etničkoj pripadnosti,
 • vjeri ili drugom uvjerenju,
 • invaliditetu,
 • spolnoj orijentaciji, 
 • starosnoj dobi.

Što mogu prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije?

Diskriminacija je kada osoblje škole, visoke škole ili neke ustanove u okviru nekog drugog oblika obrazovanja prema vama postupa nepovoljnije zato što ste, primjerice, biseksualna osoba ili zato što ste u rođeni u nekoj drugoj zemlji, a ne u Švedskoj. Biseksualna je ona osoba koja osjeća privlačnost prema oba spola i može se zaljubiti i u žene i u muškarce.

Diskriminacija je i ako vas nastavnik, direktor škole ili drugo osoblje maltretira. Maltretiranje je kada se prema nekome postupa na neprimjeren način, primjerice kada vas neko naziva imenima koja ne volite ili izvodi neukusne šale na vaš račun.

Osoblje škole i visoke škole ili osoblje u okviru nekog drugog oblika obrazovanja ne smije nikome dati nalog da vas maltretira ili diskriminira.

Ponekad je diskriminacija teško uočljiva. Jedan primjer predstavljaju odredbe koje su naizgled jednako povoljne za sve, a koje su zapravo nepravedne, primjerice, u odnosu na djevojke i žene. 

Zakon također zabranjuje diskriminaciju zbog neke okolnosti u obitelji. Primjerice, ne smijete biti maltretirani i diskriminirani zato što su vam roditelji homoseksualci.

Diskriminaciju možete prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije.

Primjeri diskriminacije u školi, na visokoj školi ili u okviru nekog drugog obrazovanja

Primjeri onoga što može predstavljati diskriminaciju koju možete prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije:                                                                   

 • Ne možete nastaviti studij na koji se želite vratiti poslije roditeljskog dopusta.
 • Nastavnik vas maltretira zbog toga što ste transvestit. Transvestit je žena koja ponekad oblači mušku odjeću ili muškarac koji ponekad oblači žensku odjeću.
 • Ispitni se rokovi na određenoj visokoj školi uvijek održavaju u vrijeme vaših vjerskih praznika.
 • Vi ste djevojka kojoj se ne dopušta da na školski ples dođe sa svojom djevojkom.
 • Nastavnik vam ne dopušta nazočnost na nastavi jer imate ADHD.
 • Nastavnik vas dodiruje, iako vi to ne želite.
 • Nosite maramu i zato vam nastavnik gimnastike ne dopušta nazočnost satima iz tog predmeta.
 • Visoka škola prima samo osobe od 20 i više godina.
 • Obrazovna zajednica vas ne prima zato što vam je oštećen vid.
 • Škola vas odbija jer ste izrazili želju pohađati nastavu na samijskom jeziku.

Zabrana kažnjavanja  

Ako školu, visoku školu ili organizatora obrazovanja u nekoj obrazovnoj ustanovi prijavite zbog diskriminacije, oni vas ne smiju zbog toga kazniti.  

Kazniti u ovom slučaju može značiti, primjerice, da dobijete loše ocjene.

Što je maltretiranje?

Maltretiranje je kada se prema nekoj osobi postupa na neprimjeren način, primjerice kada vas netko naziva imenima koja ne volite ili izvodi neukusne šale na vaš račun.

Ako vas maltretira kolega ili kolegica u razredu ili na tečaju, obratite se nekome od odraslih u školi ili nekome tko radi za organizatora obrazovanja. Možete također zamoliti nekoga da vam pomogne u vođenju razgovora s dotičnom osobom.

Maltretiranje je kada se prema nekoj osobi postupa na neprimjeren način, primjerice kada vas netko naziva imenima koja ne volite ili zbija neukusne šale na vaš račun.

Maltretiranje je zabranjeno ako se temelji na:

 • spolu, 
 • transrodnom identitetu ili izražavanju, 
 • etničkoj pripadnosti, 
 • vjeri ili drugom uvjerenju,
 • invaliditetu, 
 • spolnoj orijentaciji,  
 • starosnoj dobi.

Maltretiranje postoji kada netko govori o ljudima na način koji oni ne vole. Primjerice, da su žene, homoseksualci ili Romi ovakvi ili onakvi.

Maltretiranje postoji i kada se nekoga naziva imenima kao što su ”blatte”, ”zigenarjävel”, ”lappjävel”, ”mongo”, ”fjolla” ili ”hora”. Ono postoji i ako netko nacrta kukasti križ na vašem ormaru. Maltretiranje stvara kod maltretirane osobe osjećaj povrijeđenosti, tuge, ugroženosti ili izloženosti lošem postupanju. Različite osobe različito shvaćaju značenje maltretiranja. Vi koji doživite maltretiranje ocjenjujete je li određene riječi predstavljaju povredu dostojanstva vas kao osobe.

Što je seksualno maltretiranje?

Maltretiranje može imati seksualne oblike i tada se zove ”seksualno maltretiranje”. Primjer za to je kada vas netko, protiv vaše volje, dodiruje, ili kad vam netko govori da želi s vama voditi ljubav, iako vi to ne želite. Primjer za to je i kada vam netko želi pokazati slike seksualnog sadržaja koje vi ne želite vidjeti ili kada netko izvodi šale na temu seksa na način koji vam se ne sviđa. 

Različite osobe različito shvaćaju značenje seksualnog maltretiranja. Vi koji doživite seksualno maltretiranje ocjenjujete je li se osjećate nesigurno u školi ili sredini gdje pohađate obrazovanje.

Recite stop! 

Dobro je ako vi koji doživite maltretiranje smognete snage i kažete osobi koja vas maltretira da prestane s, primjerice, seksualnim maltretiranjem. 

Ponekad, kada je riječ o ozbiljnom maltretiranju, od vas ne zahtijeva da otvoreno iskazujete svoje protivljenje. Zakon u takvim slučajevima kaže da bi osoba koja maltretira morala znati da je riječ o maltretiranju.

Možete razgovarati s tom osobom ili joj možete napisati pismo. Možete također zamoliti nekoga da vam pomogne u vođenju razgovora s dotičnom osobom.

Organizator obrazovanja koji čuje ili vidi da se netko osjeća maltretiranim u okviru svojeg obrazovanja mora ispitati što se dogodilo, te ako se pokaže da je riječ o maltretiranju, on mora zaustaviti takvo nešto. Ako organizator obrazovanja ne poduzme ništa, možete to prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije.

Zakon kaže da je diskriminacija ako vas maltretira netko tko radi za vašeg organizatora obrazovanja, primjerice, ravnatelj, voditelj škole ili nastavnik. To možete prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije.

Organizator obrazovanja je odgovoran da osigura da nitko ne bude maltretiran u školi. 

Vaš organizator obrazovanja je dužan provoditi mjere sprečavanja

Zakon kaže da, primjerice, škole i visoke škole moraju spriječiti diskriminaciju i maltretiranje. Spriječiti znači osigurati da se nešto ne dogodi u budućnosti.

Zabrana kažnjavanja

Ako organizatora obrazovanja prijavite zbog maltretiranja, on vas ne smije  zbog toga kazniti. Kazniti može značiti, primjerice, da u tom slučaju dobijete lošije ocjene.

Ne smije vas kazniti ni škola ili visoka škola, ako ih prijavite zbog nesprečavanja diskriminacije i maltretiranja.

Ako vas organizator obrazovanja kazni zbog podnošenja prijave, možete to prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije. 

Kako podnosim prijavu Ombudsmanu protiv diskriminacije? 

Ombudsmanu protiv diskriminacije možete podnijeti prijavu ako smatrate da ste doživjeli diskriminaciju u okviru svojeg obrazovanja.

Ombudsmanu protiv diskriminacije možete podnijeti prijavu ako, dakle, smatrate da ste doživjeli diskriminaciju i da se ona temelji na:

 • spolu, 
 • transrodnom identitetu ili izražavanju, 
 • etničkoj pripadnosti, 
 • vjeri ili drugom uvjerenju,
 • invaliditetu, 
 • spolnoj orijentaciji,  
 • starosnoj dobi.

Možete prijaviti i svoju školu, visoku školu ili organizatora obrazovanja ako ne ispitaju zašto se učenik ili student osjeća maltretiranim, ili ako ne zaustave maltretiranje.

Ako kao osoba s invaliditetom pohađate visoku školu i smatrate da prostorije nisu pogodne za vas, možete to prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije. Moguće je, primjerice, da nema rampe za invalidska kolica ili slušne petlje.

Odgovornost, kako za prostorije tako i za obrazovanje, uvijek leži na školi, visokoj školi ili organizatoru obrazovanja, pa su zato škola, visoka škola ili organizator obrazovanja ti koje možete prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije. Ali, školskog druga ne možete prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije.

Djeca u predškolskoj ustanovi i učenici u školi mlađi od 18 godina ne mogu podnijeti prijavu Ombudsmanu protiv diskriminacije. Umjesto djeteta, prijavu može podnijeti roditelj ili osoba koja obavlja roditeljsku  skrb.

Postupite ovako

Prijavu možete podnijeti samo ako osobno smatrate da ste doživjeli diskriminaciju. Ako ste mlađi od 18 godina, neophodno je da roditelj ili osoba koja obavlja roditeljsku skrb odobri da Ombudsman protiv diskriminacije proslijedi predmet sudu.

Prijava koju podnosite Ombudsmanu protiv diskriminacije mora biti u pismenom obliku. U prijavi navedite svoje ime, adresu i broj telefona. Također je dobro navesti adresu svoju elektronske pošte.

Potrebno je napisati ime onoga protiv koga podnosite prijavu. To može biti, primjerice, ime škole, visoke škole ili obrazovanja. Napišite i što smatrate razlogom doživljene diskriminacije. Navedite, također, smatrate li da se diskriminacija temelji na, primjerice, vašem spolu, vašoj starosnoj dobi ili vašoj vjeri.  

Pomoć Ombudsmana protiv diskriminacije je besplatna.

Ovako postupamo kada Ombudsman protiv diskriminacije primi vašu prijavu

Kada Ombudsman protiv diskriminacije primi vašu prijavu, pristupamo ispitivanju te prijave, što znači da pažljivo čitamo ono što ste napisali i ispitujemo što se dogodilo. Onaj koga ste prijavili zbog diskriminacije ili maltretiranja također dobiva priliku da ispriča što se dogodilo. 

Ako se utvrdi da ste doživjeli diskriminaciju, Ombudsman protiv diskriminacije pokušava postići sporazum putem sklapanja nagodbe između vas i protivne strane. Nagodba može podrazumijevati da vam škola, visoka škola ili organizator obrazovanja, primjerice, upute ispriku ili plate određenu novčanu svotu. Ako nije moguć sporazum putem nagodbe između vas i vaše škole, visoke škole ili organizatora obrazovanja, Ombudsman protiv diskriminacije može proslijediti predmet sudu.

Sud je organ vlasti koji odlučuje je li nešto protuzakonito.

Zabrana kažnjavanja

Vaša škola, visoka škola ili organizator obrazovanja ne smije vas kazniti zbog prijave diskriminacije.

Škola ili visoka škola ne smije vas kazniti ni u slučaju prijave zbog nepoduzimanja mjera protiv diskriminacije. Kažnjavanje od strane škole ili visoke škole možete prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije.

Javni dokument

Ombudsman protiv diskriminacije je organ uprave. Dokumenti organa uprave su dostupni svima na uvid. Dokument je, primjerice, pismo organu uprave. U dokumente spada i elektronska pošta. 

Ali, ima i dokumenata koji su tajni, odnosno, drukčije rečeno, povjerljivi. One informacije koje se nalaze kod Ombudsmana protiv diskriminacije i koje su označene kao povjerljive ne možete dobiti na uvid. 

Аko imate pitanja, molimo vas obratite se Ombudsmanu protiv diskriminacije. Ako želite znati kako se piše prijava, možete razgovarate sa službenikom za ispitivanje predmeta.