Kontaktirajte nas (Kontakta oss)

Želite li razgovarati s nekim od naših pravnika kako biste dobili savjete vezane za podnošenje prijave? Imate li kao poslodavac ili organizator obrazovanja potrebu za savjetima i podrškom u radu na sprečavanju diskriminacije? Je li želite neke druge informacije?

Telefon

Centrala

08-120 20 700

Fax

08-120 20 800

Adresa

Poštanska adresa

Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 Stockholm

Adresa za primanje posjeta 

Torsgatan 11, 111 23 Stockholm

Recepcija se nalazi na IV katu.

Adresa elektronske pošte

do@do.se