Obrazovanje (Utbildning)

Vi koji ste učenik, ili student, ili polaznik nekog drugog obrazovanja, na primjer visoke narodne škole, ne smijete biti diskriminirani od strane obrazovnog osoblja. Diskriminacija je zabranjena i u školi za pripadnike Sami naroda, u nastavi švedskog jezika za doseljenike /SFI/, u školi za djecu sa smetnjama u razvoju te u okviru općinskog obrazovanja odraslih. Također je zabranjena diskriminacija djece i učenika u predškolskim ustanovama i produženom boravku.

Postoji zakon koji štiti od diskriminacije, i postoji Ombudsman protiv diskriminacije /DO/ koji kontrolira da li organizatori obrazovanja poštuju taj zakon. Diskriminirati znači postupati prema jednoj osobi nepovoljnije nego prema drugima, na primjer zbog toga što je ta osoba homoseksualac.

U zakonu stoji da vas niko ne smije diskriminirati na osnovu: 

 • pola,
 • transrodnog identiteta ili izražavanja, 
 • etničke pripadnosti,
 • vjere ili drugog uvjerenja,
 • invaliditeta,
 • seksualne orijentacije,
 • starosne dobi. 

Ako ste doživjeli diskriminaciju, možete to prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije.

Ostalo ružno postupanje, na primjer mobbing jedne osobe zbog njenog izgleda, možete prijaviti Zastupniku djece i učenika. 

Ko može podnijeti prijavu Ombudsmanu protiv diskriminacije?

Prijavu diskriminacije možete podnijeti vi koji ste učenik osnovne ili srednje škole, ili učenik škole za djecu sa smetnjama u razvoju, ili škole za pripadnike Sami naroda, ili ako pohađate nastavu švedskog jezika za doseljenike /SFI/, idete u specijalnu školu, obrazujete se u okviru općinskog obrazovanja odraslih ili pohađate obrazovanje za odrasle osobe ometene u razvoju.

Također i vi koji studirate na visokoj školi ili univerzitetu, ili pohađate, na primjer, visoku narodnu školu ili kurs pri obrazovnom savezu, možete prijaviti diskriminaciju Ombudsmanu protiv diskriminacije.

Diskriminaciju možete prijaviti i vi koji konkurirate za upis određenog obrazovanja.

Diskriminacija je zabranjena ako se zasniva na:

 • polu,
 • transrodnom identitetu ili izražavanju, 
 • etničkoj pripadnosti,
 • vjeri ili drugom uvjerenju,
 • invaliditetu,
 • seksualnoj orijentaciji, 
 • starosnoj dobi.

Šta mogu prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije?

Diskriminacija je kada osoblje škole, visoke škole ili neke ustanove u okviru nekog drugog oblika obrazovanja prema vama postupa nepovoljnije zato što ste, na primjer, biseksualna osoba ili zato što ste u rođeni u nekoj drugoj zemlji, a ne Švedskoj. Biseksualna je ona osoba koja osjeća privlačnost prema oba pola i može se zaljubiti i u žene i u muškarce.  

Diskriminacija je i ako vas nastavnik, direktor škole ili drugo osoblje maltretira. Maltretiranje je kada se prema nekome postupa na ružan način, na primjer kada vas neko naziva imenima koja ne volite ili izvodi neukusne šale na vaš račun.

Osoblje škole i visoke škole ili osoblje u okviru nekog drugog oblika obrazovanja ne smije nikome narediti da vas maltretira ili diskriminira.

Ponekad je diskriminacija teško uočljiva. Jedan primjer predstavljaju odredbe koje su naizgled jednako povoljne za sve, a koje su zapravo nepravedne, na primjer, prema djevojkama i ženama. 

Zakon zabranjuje i diskriminaciju zbog porodičnih prilika. Na primjer, ne smijete biti maltretirani i diskriminirani zato što su vam roditelji homoseksualci.

Diskriminaciju možete prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije.

Primjeri diskriminacije u školi, na visokoj školi ili u okviru nekog drugog obrazovanja

Primjeri onoga što može predstavljati diskriminaciju koju možete prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije:

 • Ne možete nastaviti studij na koji se želite vratiti poslije roditeljskog dopusta. 
 • Nastavnik vas maltretira zato što ste transvestit. Transvestit je žena koja ponekad oblači mušku odjeću ili muškarac koji ponekad oblači žensku odjeću. 
 • Ispitni rokovi u izvjesnoj visokoj školi su uvijek u vrijeme vaših vjerskih praznika. 
 • Vi ste djevojka kojoj se ne dozvoljava da na školski ples dođe sa svojom djevojkom. 
 • Nastavnik vam ne dozvoljava da prisustvujete nastavi jer imate ADHD. 
 • Nastavnik vas dodiruje, iako vi to ne želite. 
 • Nastavnik gimnastike vam ne dozvoljava da prisustvujete satima iz tog predmeta zato što nosite maramu. 
 • Visoka škola prima samo osobe od 20 i više godina. 
 • Obrazovni savez vas ne prima zato što imate oštećen vid. 
 • Škola vas odbija zato što želite pohađati nastavu na samijskom jeziku.

Zabrana kažnjavanja

Ako školu, visoku školu ili organizatora obrazovanja u nekoj obrazovnoj ustanovi prijavite zbog diskriminacije, oni vas ne smiju zbog toga kazniti.  

Kazniti u ovom slučaju može značiti, na primjer, da dobijete loše ocjene.

Maltretiranje je kada se prema nekoj osobi postupa na ružan način, na primjer kada vas neko naziva imenima koja ne volite ili izvodi neukusne šale na vaš račun.

Ako vas maltretira drug ili drugarica iz razreda ili neko sa kim pohađate izvjesni tečaj, obratite se odrasloj osobi u školi ili nekome ko radi za organizatora obrazovanja. Možete također zamoliti nekoga da vam pomogne u razgovoru sa dotičnom osobom.

Šta je maltretiranje?

Maltretiranje je kada se prema nekoj osobi postupa na ružan način, na primjer kada vas neko naziva imenima koja ne volite ili zbija neukusne šale na vaš račun.

Maltretiranje je zabranjeno ako se zasniva na:

 • polu, 
 • transrodnom identitetu ili izražavanju, 
 • etničkoj pripadnosti, 
 • vjeri ili drugom uvjerenju,
 • invaliditetu, 
 • seksualnoj orijentaciji,  
 • starosnoj dobi.

Maltretiranje postoji kada neko govori o ljudima na način koji oni ne vole. Na primjer, da su žene, homoseksualci ili Romi ovakvi ili onakvi.

Maltretiranje postoji i kad neko nekoga naziva imenima kao što su ”blatte”, ”zigenarjävel”, ”lappjävel”, ”mongo”, ”fjolla” ili ”hora”. Ono postoji i ako neko nacrta kukasti križ na vašem ormaru. Maltretiranje stvara kod maltretirane osobe osjećaj povrijeđenosti, tuge, ugroženosti ili izloženosti lošem postupanju. Različite osobe različito shvaćaju značenje maltretiranja. Vi koji ste maltretirani ocjenjujete da li izvjesne riječi vrijeđaju ličnost čovjeka.

Šta je seksualno maltretiranje?

Maltretiranje može imati seksualne oblike i tada se zove ”seksualno maltretiranje”. Primjer za to je kada vas neko, protiv vaše volje, dodiruje, ili kad vam neko govori da želi sa vama voditi ljubav, iako vi to ne želite. Primjer za to je i kada vam neko želi pokazati slike seksualnog sadržaja koje vi ne želite vidjeti ili kada neko izvodi šale na temu seksa na način koji vam se ne sviđa. 

Različite osobe različito shvaćaju značenje seksualnog maltretiranja. Vi koji doživite seksualno maltretiranje ocjenjujete da li se osjećate nesigurno u školi ili sredini u kojoj pohađate obrazovanje.

Recite stop!

Dobro je ako vi koji doživite maltretiranje skupite snage i kažete osobi koja vas maltretira da prestane sa, na primjer, seksualnim maltretiranjem. 

Ponekad, ako se radi o ozbiljnom maltretiranju, ne zahtijeva se da otvoreno iskazujete svoje protivljenje. Zakon u takvim slučajevima kaže da bi osoba koja maltretira morala znati da je riječ o maltretiranju.

Možete ili povesti razgovor s tom osobom ili joj napisati pismo, a možete i zamoliti nekoga da vam pomogne u razgovoru sa dotičnom osobom.

Organizator obrazovanja koji čuje ili vidi da se neko osjeća maltretiranim u okviru obrazovanja mora ispitati šta se dogodilo. Ako se pokaže da je riječ o maltretiranju, on to mora zaustaviti. Ako organizator obrazovanja ne preduzme ništa, možete to prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije.

Zakon kaže da je diskriminacija ako vas maltretira neko ko radi za vašeg organizatora obrazovanja, na primjer, direktor ili rukovodilac škole ili nastavnik. To možete prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije.

Organizator obrazovanja je odgovoran da povede računa da niko ne bude maltretiran u školi. 

Vaš organizator obrazovanja mora provoditi mjere sprečavanja

Zakon kaže da, na primjer, škole i visoke škole moraju spriječiti diskriminaciju i maltretiranje. Spriječiti znači osigurati da se nešto ne dogodi u budućnosti.

Zabrana kažnjavanja 

Ako organizatora obrazovanja prijavite zbog maltretiranja, on vas ne smije  zbog toga kazniti. Kazniti može značiti, na primjer, da dobijete lošije ocjene.
Ne smijete biti kažnjeni ni od strane škole ili visoke škole ako ih prijavite zbog nesprečavanja diskriminacije i maltretiranja.

Ako vas organizator obrazovanja kazni zbog podnošenja prijave, možete to prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije.

Kako podnosim prijavu Ombudsmanu protiv diskriminacije?

Ombudsmanu protiv diskriminacije možete podnijeti prijavu ako smatrate da ste doživjeli diskriminaciju u okviru svojeg obrazovanja.

Ombudsmanu protiv diskriminacije možete podnijeti prijavu ako, dakle, smatrate da ste doživjeli diskriminaciju i da se ona zasniva na:

 • polu, 
 • transrodnom identitetu ili izražavanju, 
 • etničkoj pripadnosti, 
 • vjeri ili drugom uvjerenju,
 • invaliditetu, 
 • seksualnoj orijentaciji,  
 • starosnoj dobi.

Možete prijaviti i svoju školu, visoku školu ili organizatora obrazovanja ako ne ispitaju zašto se učenik ili student osjeća maltretiranim, ili ako ne zaustave maltretiranje.

Ako kao osoba sa invaliditetom pohađate visoku školu i smatrate da prostorije nisu pogodne za vas, možete to prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije. Moguće je, na primjer, da nema rampe za invalidska kolica ili slušne petlje.

Odgovornost, kako za prostorije tako i za obrazovanje, uvijek leži na školi, visokoj školi ili organizatoru obrazovanja, pa su zato škola, visoka škola ili organizator obrazovanja ti koje možete prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije. Međutim, školskog druga ne možete prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije.

Djeca u predškolskoj ustanovi i učenici mlađi od 18 godina ne mogu podnijeti prijavu Ombudsmanu protiv diskriminacije. Umjesto djeteta, prijavu može podnijeti roditelj ili osoba koja obavlja roditeljsko staranje. 

Postupite ovako

Prijavu možete podnijeti samo ako osobno smatrate da ste doživjeli diskriminaciju. Ako ste mlađi od 18 godina, neophodno je da roditelj ili osoba koja obavlja roditeljsko staranje odobri da Ombudsman protiv diskriminacije proslijedi predmet sudu.

Prijava koju podnosite Ombudsmanu protiv diskriminacije mora biti u pismenom obliku. Navedite u prijavi svoje ime, adresu i broj telefona. Također je dobro navesti adresu svoju elektronske pošte.

Potrebno je napisati ime onoga protiv koga podnosite prijavu. To može biti, na primjer, ime škole, visoke škole ili obrazovanja. Napišite i šta je, po vašem mišljenju, razlog doživljene diskriminacije. Navedite, također, da li smatrate da se diskriminacija zasniva na, npr. vašem spolu, vašoj starosnoj dobi ili vašoj vjeri.  

Napišite pismo Ombudsmanu protiv diskriminacije ili popunite obrazac prijave, koji se nalazi na ovoj strani, desno. Podatke možete unijeti direktno u pdf-dokument. 
Ako želite podnijeti prijavu, učinite to što prije. Neki događaji vrlo brzo zastarijevaju. Ombudsman protiv diskriminacije ne može preduzeti mjere protiv zastarjelih predmeta.  

Pomoć Ombudsmana protiv diskriminacije je besplatna.

Ovako postupamo kada Ombudsman protiv diskriminacije primi vašu prijavu 

Kada vaša prijava stigne u ured Ombudsmana protiv diskriminacije, pristupamo njenom ispitivanju. To znači da pažljivo čitamo ono što ste napisali i ispitujemo šta se dogodilo. Onaj koga ste prijavili zbog diskriminacije ili maltretiranja također dobiva priliku da ispriča šta se dogodilo.

Ako se utvrdi da ste doživjeli diskriminaciju, Ombudsman protiv diskriminacije pokušava postići sporazum putem sklapanja poravnanja između vas i protivne strane. Poravnanje može značiti, na primjer, da vam se uputi izvinjenje ili isplati određeni novčani iznos od strane škole, visoke škole ili organizatora obrazovanja. Ako nije moguć sporazum putem poravnanja između vas i vaše škole, visoke škole ili organizatora obrazovanja, Ombudsman protiv diskriminacije može proslijediti predmet sudu.

Sud je organ vlasti koji odlučuje da li je nešto u suprotnosti sa zakonom.

Zabrana kažnjavanja

Vaša škola, visoka škola ili organizator obrazovanja ne smije vas kazniti zbog prijave diskriminacije.

Kažnjavanje od strane škole ili visoke škole nije dozvoljeno ni u slučaju da se vaša prijava odnosi na nepreduzimanje mjera protiv diskriminacije. Kažnjavanje od strane škole ili visoke škole možete prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije.

Javni dokument

Ombudsman protiv diskriminacije je organ uprave. Dokumenti organa uprave su dostupni svima na uvid. Dokument je, na primjer, pismo organu uprave. U dokumente spada i elektronska pošta. 

Ali, ima i dokumenata koji su tajni, odnosno, drukčije rečeno, povjerljivi. One informacije koje se nalaze kod Ombudsmana protiv diskriminacije i koje su označene kao povjerljive ne možete dobiti na uvid. 

Аko imate pitanja, molimo vas obratite se Ombudsmanu protiv diskriminacije. Ako želite znati kako se piše prijava, možete razgovarate sa službenikom za ispitivanje predmeta.