Bosanski (Bosniska)

Da li ste diskriminirani?

Zakon protiv diskriminacije predstavlja zakon čiji je cilj da vas štiti od diskriminacije. Primjer diskriminacije je kada poslodavac prema nekoj osobi postupa nepovoljnije nego prema drugima.

Diskriminaciju možete prijaviti ako se zasniva na: 

  • polu,
  • transrodnom identitetu ili izražavanju,  
  • etničkoj pripadnosti,
  • vjeri ili drugom uvjerenju,
  • invaliditetu,
  • seksualnoj orijentaciji,
  • starosnoj dobi. 

Zakon vas štiti od diskriminacije na poslu, u školi, na fakultetu, u prodavnici, prilikom kupovine ili unajmljivanja stana i sl. 

Zakon vas štiti i od diskriminacije u drugim područjima društvenog života, na primjer u domu zdravlja, u bolnici ili u okviru socijalne zaštite. 

Ako smatrate da ste diskriminirani, možete to prijaviti Ombudsmanu protiv diskriminacije /DO/. Prijava se podnosi besplatno.  

Možete prijaviti i situacije u kojoj je nepovoljno postupanje prema vama uzrokovano time što jeste, što ćete biti ili što ste bili na roditeljskom dopustu.