Työelämä (Arbetslivet)

Sinun työnantaja ei saa diskrimineerata sinua. Diskrimineeraus oon ette kohela jotaki henkilöä huonomin ko muita. Työnantaja ei saa diskrimineerata sinua joka olet töissä, sinua joka haet jotaki työtä, sinua joka olet prao-oppilas eli sinua joka olet praktikantti. Sulla, joka olet hyyrätty jollekki työpaikale eli sinut oon lainattu sinne, oon kans suoja diskrimineerinkiä vasthaan.

Sulla oon suoja diskrimineerinkiä vasthaan kans jos menet meetlinkhiin (AF) eli jos olet jollaki meetlinkin kursista.

Sulla oon suoja diskrimineerinkiä vasthan ko olet yhtheyessä jonku fakin eli työnantaja-organisasjuunin kans. Fakki oon esimerkiksi LO, TCO ja Unionen. Työnantaja-organisasjuunia oon esimerkiksi Svenskt Näringsliv, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare ja Sveriges Kommuner och Landsting.

Sulla oon suoja diskrimineeinkiä vasthaan jos meinaat alottaa oman firman ja haet tukea, ko haet esimerkiksi jonku ammatin legitimasjuunia ja ko olet yhtheyessä sinun työttömyskassan (A-kassa) kans.

Diskrimineerinkiombudsmannin (DO) häätyy kollata ette työantajat ja muut nouattava diskrimineerinkilakia.

Saatat ilmottaa fakhiin eli DO:le jos sie piät ette sinua oon diskrimineerattu työpaikala. Jos olet jonku fakin jäsen, sinun pittää ensin ilmottaa siittä niile.

Saatat ilmottaa diskrimineerauksesta jos sillä oon yhtheyettä johonki näistä:

 • Sukupuoli
 • Sukupuoltaylittävä identtiteetti eli ilmasu
 • Eetninen kuuluvuus
 • Uskonto eli muu usko
 • Heikentynny toimintakyky
 • Seksyaalinen taipumus
 • Ikä

Saatat kans ilmottaa sinun työantajan jos hän kohtelee sinua huonomasti ko sie olet, olet ollu eli meinaat olla vanhempainleetissä.

Kuka DO:le saattaa ilmottaa?

Saatat ilmottaa diskrimineerauksesta jos olet töissä, jos haet työtä, jos sinut oon hyyrätty työpaikale eli lainattu työpaikale. Praktikantit ja prao-oppilhaat saattava kans ilmottaa diskrimineerauksesta.

Saatat kans ilmottaa sinun työantajan jos työnantaja kohtelee sinua huonomasti sen takia ette sie olet, olet ollu eli meinaat olla vanhempain­leetissä.

Sie, jonka oon sanottu ylös, saatat kans ilmottaa diskrimineerauksesta. Ylössanominen tarkottaa ette sie jou´ut heittämhään sinun työpaikalta.

Sulla oon suoja diskrimineerinkiä vasthaan

 • jos menet meetlinkhiin eli jos olet jollaki meetlinkin kursila.
 • ko olet yhtheyessä fakin eli jonku työnantaja-organisasjuunin kans.
 • jos meinaat alottaa oman firman ja haet tukea,
 • ko haet esimerkiksi jonku ammatin legitimasjuunia
 • ko olet yhtheyessä sinun a-kassan kans.

Diskrimineerinki oon kielettyä jos sillä oon yhthyttä johonki näistä:

 • Sukupuoli
 • Sukupuoltaylittävä identtiteetti eli ilmaus
 • Eetninen kuuluvuus
 • Uskonto eli muu usko
 • Heikentynny toimintakyky  
 • Seksyaalinen taipumus
 • Ikä

Mitä mie saatan ilmottaa DO:le?

Diskrimineeraus oon ko työnantaja kohtelee sinua huonomasti ko muita, esimerkiksi sen takia ette olet bi-seksyaalinen eli sinun eetnisen kuuluvuuen takia.

Se oon kans diskrimineerinkiä jos työnantaja trakaseeraa sinua. Trakaseeraus oon ko kohtelee jotaki henkilöä huonosti, ko esimerkiksi kuttuu sinua joksiki josta sie et tykkää eli jos laskee leikkiä ilkeälä mallin.

Kaikki jokka oon johtajia, räknäthään työnantajiksi.

Diskrimineerausta oon joskus huono havata. Yks esimerkki oon jokku säänöt jokka vaikuttava olla hyvät kaikile, mutta jokka tekevä jonku ryhmän ihmisille huonomat olot, esimerkiksi vaimonpuolile.

Sulla oon suoja diskrimineerausta vasthaan työpaikala. Sulla oon kans suoja diskrimineerinkiä vasthaan työelämässä esimerkiksi:

 • Yhtheyksissä meetlinkin kans
 • Jos olet jonku organisasjuunin jäsen, esimerkiksi
  työnantajaorganisasjuunin eli työntekiäorganisasjuunin
 • Ko alotat oman firman, olet töissä omassa firmassa, ko saat tukea oman firman alkamisele eli
 • Ko saat jonku ammatin legitimasjuunin

Esimerkkiä diskrimineerauksesta työelämässä

Esimerkkiä siittä mikä saattaa olla diskrimineerinkiä työelämässä ja joita saatat ilmottaa Diskrimineerinkiombudsmannile:

 • Sulla oon pienempi palkka ko työkaverilla. Tet tehettä sammaa työtä eli suunilheen sammaa työtä. Sie uskot ette se johtuu sinun suku­puolesta.
 • Pääset työ-haastattelhuun. Sulla oon hyvät arvosanot (betyg), mutta sie et saa sitä työtä. Sie uskot ette se johtuu siittä ette työnantaja näkkee, ette sie, joka olet mies olet tullu haastattelhuun vaimoitten vaatheissa.
 • Sulla oon hyvät arvosanat, mutta et pääse haastattelhuun. Sie uskot ette se johtuu siittä ette työnantaja pittää ette sulla oon ulkomaa­lainen nimi.  
 • Työnantaja kuttuu sinua”fjollaksi” eli ”böökiksi”. Ko sie loukkainut, työnantaja sannoo ette se ”oli vain leikilä”.
 • Sie olet hakenu jotaki parempaa työtä omala työpaikala, mutta et ole saanu sitä. Sie uskot, ette se johtuu siittä ette työnantaja ei tykkää siittä ette sie istut rullatoolissa.
 • Sinun työnantaja sannoo ette sie olet etevä (duktig), mutta ”liian nuori” johtajaksi.
 • Sie et saa tukea oman firman alottamiseksi. Sie uskot ette se johtuu siittä ette se joka pitäs antaa tuen, pittää ette sie olet liian vanha.
 • Sie sait heittää sinun pruui-työn. Sie uskot ette se johtu siittä, ette sie aloit oothaan lasta.
 • Työhaastattelussa sulta kysythään jos sulla oon aids. Sie uskot ette se johtuu työnantajan ennakkoluuloista (fördomar) afro-ruottalaisista.
 • Sinun heteroseksyaaliset työkaverit saava ottaa fölhjyyn heän vaimot ja miehet pärsunaali-juhliin. Sinun partneria ei kuttuta. Sie uskot ette se johtuu siittä ette työnantaja ei tykkää siittä ette sie olet homo­seksyaalinen.
 • Sinun työantaja maksaa sulle pienempää palkkaa ko muile työn­tekiöile. Sie uskot ette se johtuu siittä ko sulla oon näkö-vamma.
 • Sinun työnantaja puhhuu seksistä. Hän koskee kans sinun krop­haan, vaikka sie et halvaa sitä.
 • Meetlinki ei halvaa auttaa sinua saahmaan työtä. Meetlinkin eustaja sannoo ette ei firmat halvaa ottaa muita ko ruottalaisia töihin.

Kielettyä rangasta

Jos sie olet ilmottannu sinun työnantajan diskrimineerauksesta, niin työn­antaja ei saa rangasta sinua siittä. Rangastaminen saattaa esimerkiksi olla ette sulle annethaan huonompia työtehtäviä eli sie jou´ut tekehmään paljon yli­töitä.

Ei meetlinki eli fakkikhaan saa rangasta sinua jos sie olet ilmottannu net diskrimineerauksesta.

Mitä trakaseeraus oon?

Ei kethään ihmistä saa trakaseerata hänen työpaikala. Sinun työantaja eli muut työntekiät ei saa trakaseerata sinua.

Eikä sinua saa trakaseerata jos sie esimerkiksi olet omassa meetlinkissä eli ko olet yhtheyessä fakin kans.

Trakaseerata oon, ette kohela jotaki huonosti, esimerkiksi kuttua sinua joksiki josta sie et tykkää eli laskea leikkiä ilkeällä mallila.

Trakaseeraus oon kielettyä jos sillä oon yhtheys joihinki näistä:

 • Sukupuoli
 • Sukupuoltaylittävä identtiteetti eli ilmasu
 • Eetninen kuuluvuus
 • Uskonto eli muu usko
 • Heikentynny toimintakyky
 • Seksyaalinen taipumus 
 • Ikä

Trakaseeraus saattaa olla ette joku puhhuu ihmisistä sillä mallin josta sie et tykkää. Esimerkiksi ette vaimonpuolet eli homoseksyaaliset eli roomit oon jonku erityisen laisia.

Trakaseeraus saattaa kans olla ette kuttua jotaki esimerkiksi ”blatte”,  ”mustalaispiru”, ”lappalaispiru”, ”mongo”, ”fjolla” eli ” huora”. Se saattaa kans olla ette joku oon riitanu hakaristin (hakkors) sinun kaapin ovheen. Trakaseerauksesta henkilö saattaa tuntea ittensä loukatuksi, suruliseksi, uhatuksi eli huonosti koheltuksi. Eri ihmiset näkevä eri asiat trakaseerauksina. Se olet sie jota trakaseerathaan joka päätät onko sanat loukkaavat.

Se oon aina työnantaja jolla oon vastuu saa trakaseeraukset loppumhaan.

Mitäs seksyaaliset trakaseeraukset oon?

Trakaseeraukset saattava kans olla seksyaaliset. Niitä kuttuthaan silloin seksyaalisiksi trakaseerauksiksi. Se saattaa olla ette joku koskee sinhuun, vaikka sie itte et sitä halvaa eli ette joku sannoo ette hän halvaa maata sinun kans, vaikka sie et sitä halvaa. Se saattaa kans olla sitä ette joku halvaa näyttää sulle seksyaalisia kuvia joita sie et halvaa kattoa eli joku laskee leikkiä seksistä semmosella tavala jota sie et halvaa.  

Eri ihmiset tykkäävä ette eri asiat oon seksyaalisia trakaseerauksia. Se olet sie jota seksyaalisesti trakaseerathaan, joka päätät tuntuuko työpaikka epäturvaliselta.

Sano stopp!

Laki sannoo ette se joka trakaseeraa, häätyy tietää ja ymmärtää ette hän trakaseeraa.
Sen takia sie, jota trakaseerathaan, hääyt sanoa sille joka trakaseeraa, ette hänen häätyy heittää pois semmonen, esimerkiksi seksyaalinen trakaseeraus.

Saatat puhua henkilön kans joka sinua trakaseeraa eli kirjottaa hälle. Saatat kans tahtoa joltaki apua sen henkilön puhuttelemisessa.

Joskus, ko oon vakavista trakaseerauksista kyse, sinun ei tartte sanoa vasthaan. Siinä laki sannoo ette henkilön itten pitäs tietää ette kyse oon trakaseerauksista.
 
Trakaseeraukset saattava olla diskrimineerausta.

Jos työnantaja trakaseeraa sinua, laki sannoo ette se oon diskrimineerausta.
Se oon kans diskrimineerausta jos työnantaja sannoo jolleki muule ette trakaseerata sinua. Silloin saatat ilmottaa työnantajan fakhiin eli DO:le.
Työnantaja oon henkilö joka oon johtaja.   

Se ei ole diskrimineerausta jos joku muu työntekiä trakaseeraa sinua.
Mutta työnantaja joka saapi tietää ette sinua trakaseerathaan työpaikala, häätyy sanoa stopp sille. Sinun työnantajalla oon vastuu siittä ette kethään ei trakaseerata työpaikala.

Se oon diskrimineerausta jos sinua trakaseeraa joku joka oon töissä

 • meetlinkissä, fakissa eli työnantajaorganisasjuunissa.
 • firmassa eli organisasjuunissa joka antaa tukea ko alottaa oman firman.
 • sille viranomhaiselle joka antaa jonku ammatin legitimasjuunin eli jos sinua trakaseeraa a-kassa.

Sinun työantaja häätyy etukätheen estää

Laki sannoo ette työnantaja häätyy etukätheen estää trakaseerausta työpaikala. Etukätheen estäminen oon sitä ette pittää vaarila ette tulevaisuuessa ei tapahtu mithään.

Laki sannoo ette työnantajalla, jolla oon 25 eli useampi työntekiä, häätyy olla plaani.
Plaanissa häätyy olla kirjotettu mitenkä het tekevä työtä seksyaalista trakaseerausta vasthaan ja semmosta trakaseerausta vasthaan jolla oon yhtheys sukupuolen, eetnisen kuuluvuuen, uskonon eli muun uskon kans.  

Jos työnantaja kuulee eli näkkee ette joku tuntee ittensä trakaseeratuksi töissä, työantaja häätyy ottaa selvile mitä oon tapahtunnu. Jos kyse oon trakaseerauksesta, työnantaja häätyy topata sen.

Jos sinun työnantaja ei tehe mithään, sie saatat ilmottaa työnantajan sinun fakhiin eli DO:le.

Sinua ei saa rangasta, jos tehet ilmotuksen

Jos sie olet ilmottannu työnantajan trakaseerauksesta, niin työnantaja ei saa rangasta sinua.

Rangastaminen saattaa esimerkiksi olla ette sie saat huonomat työtehtävät
eli ette sie jou´ut tekheen paljon ylitöitä.

Ei meetlinkikhään eli sinun fakki saa rangasta sinua jos olet ilmottannu net trakaseerauksesta.

Sie saatat ilmottaa DO:le eli sinun fakhiin jos työnantaja rankasee sinua.

Mitenkä mie ilmotan?

Saatat ilmottaa sinun työnantajan Diskrimineerinkiombudsmannile (DO) jos tykkäät ette sinua oon diskrimineerattu. Jos olet jonku fakin jäsen, saatat ilmottaa sinne.

Saatat kans ilmottaa DO:le jos tykkäät ette esimerkiksi sinun a-kassa eli meetlinki oon diskrimineeranu sinua.

Saatat ilmottaa DO:le jos tykkäät ette sinua oon diskrimineerattu ja sillä oon yhtheyttä johonki näistä:

 • Sukupuoli
 • Sukupuoltaylittävä identtiteetti eli ilmasu
 • Eetninen kuuluvuus
 • Uskonto eli muu usko
 • Heikentynny toimintakyky
 • Seksyaalinen taipumus 
 • Ikä

Saatat kans ilmottaa jos sinun om työnantaja kohtelee sinua huonomasti työpaikala ko sie olet, meinaat olla eli olet ollu vanhempainleetissä.

Jos työnantaja kuulee eli näkkee ette joku tuntee ittensä trakaseeratuksi työpaikala, niin työnantaja häätyy ottaa selvile mitä oon tapahtunnu. Jos kyse oon trakaseerauksesta, työnantaja häätyy topata net. Jos sinun työnantaja ei tehe mithään, sie saatat ilmottaa sinun työnantajan sinun fakile eli DO:le.

Sulla, jolla oon heikentynny toimintakyky, oon usseimiten oikeus saa työpaikka anpassattua niin ette se soppii sulle hyvin. Se saattaa olla kyse tiloitten eli laitheitten anpassauksesta. Iso työpaikka tarttee tehhä enämpi ko pieni. Soita fakhiin eli meile DO:ssa niin saat enämpi tietoja.

Näin sie tehet

Sie saatat tehhä ilmotuksen vain jos itte tykkäät ette sinua oon diskrimineerattu. Sie kirjotat ilmotuksen Diskrimineerinki­ombudsmannile (DO). Se oon kans kielettyä diskrimineerata sinua jonku syyn takia sinun perheessä. Esimerkiksi ette sinun veli oon transvestiitti.

Ilmotuksheen sie kirjotat sinun nimen, sinun osotheen ja sinun telefooninumeron.
Se oon kans hyvä kirjottaa sinun e-postiosotheen.

Sie hääyt kirjottaa hänen nimen jonka sie ilmotat. Se saattaa esimerkiksi olla työnantajan nimi, meetlinkin eli fakin nimi. Kirjota kans miksi uskot ette sinua oon diskrimineerattu.

Kirjota jos uskot ette asialla oon yhtheyttä sinun eetnisen kuuluvuuen kans, sinun sukupuolen eli iän kans.

Kirjota preivi DO:le ja täytä ilmotus-blanketti. Blanketti oon oikealla tällä sivula. Saatat kirjottaa tiot suohraan pdf-dokymenthiin.

Jos halvaat tehhä ilmotuksen, tehe se niin äkkiä ko maholista.

Saatat kirjottaa ilmotuksen omala kielelä jos halvaat.

Met tehemä näin ko ilmotus oon tullu DO:le

Ko olet lähättänny ilmotuksen DO:le, met tehemä selvityksen.

Se tarkottaa ette met nuukasti luema läpi mitä sie olet kirjottannu ja otama selvää siittä mitä oon tapahtunnu. Se, jonka sie olet ilmottannu diskrimineerauksesta, saapi kans kertoa mitä oon tapahtunnu.

Jos DO tykkää ette sinua oon diskrimineerattu, DO freistaa saa teät sopihmaan sovittelun (förlikning) kautta. Sovittelu saattaa olla sitä ette sie saat antheeksipyynön eli rahhaa.

Jos sie ja se jonka olet ilmottannu että pysty sopihmaan sovittelun kautta, DO saattaa viä asian tuomioistuihmeen.

Tuomioistuin oon viranomhainen joka päättää onko joku asia laiton.  

Kielettyä rangasta

Jos sie olet ilmottannu sinun työnantajan DO:le eli fakhiin, niin työnantaja ei saa rangasta sinua.

Rangastaminen saattaa esimerkiksi olla ette sulle annethaan huonomat työtehtävät eli ette sie jou´ut tekheen paljon ylitöitä.

Ei esimerkiksi meetlinki eli a-kassakhaan saa rangasta sinua jos sie olet ilmottannu net DO:le, esimerkiksi kieltämällä auttaa sinua ko haet töitä. 

Julkinen asiapaperi

DO oon viranomhainen. Kaikila oon oikeus lukea viranomhaisitten asia­paperit. Asiapaperi oon esimerkiksi preivi viranomhaiselle. E-postiki oon asiapaperi. 

Mutta sitte oon olemassa salhaisia asiapaperia. Sekretessi oon toinen sana salhaiselle. Tietoa DO:lta ja jolla oon sekretessi, ei saa lukea.

Olet tervetullu ottamhaan yhtheyttä DO:n kans jos sulla oon kysymyksiä. Sie saat puhua selvittäjän kans jos halvaat tietoja siittä mitenkä kirjotat ilmotuksen.