Koulutus (Utbildning)

Pärsunaali koulutuksessa jossa olet, ei saa diskrimineerata sinua joka olet oppilas, opiskelia eli olet muussa koulutuksessa, esimerkiksi kansankorkea-koulula. Diskrimineeraus oon kieletty saamekoulula, SFI:ssä, erityis koulussa (särskolan) ja kunnalisessa aikuiskoulussa (komvux). Se oon kans kielettyä diskrimineerata lapsia ja oppilhaita esikoulussa ja friittiksessä.

Oon olemassa laki diskrimineerausta vasthaan. Diskrimineerinki-ombudsmanni (DO) häätyy kollata ette opinoitten järjestäjät ja muut nouattava diskrimineerinkilakia. Jonku diskrimineeraus tarkottaa ette kohtelee henkilöä huonomin ko muita, esimerkiksi sen takia ette hän oon homoseksyaalinen.

Laki sannoo ette kukhaan ei saa diskrimineerata sinua jos sillä oon yhtheys johonki näistä:

 • Sukupuoli
 • Sukupuoltaylittävä identtiteetti eli ilmasu
 • Eetninen kuuluvuus
 • Uskonto eli muu usko
 • Heikentynny toimintakyky
 • Seksyaalinen taipumus 
 • Ikä

Jos sinua oon diskrimineerattu, saatat ilmottaa siittä DO:le.

Muun huonon kohtelun, esimerkiksi mobbauksen ulkonäön takia, sie saatat ilmottaa Lapsi- ja oppilasasiamiehele/Barn- och elevombudet. 

Kuka saattaa ilmottaa DO:le?

Saatat ilmottaa diskrimineerauksesta jos olet oppilas peruskoulussa, oppilas lukiossa (gymnasium), oppilas erityiskoulussa (särskola), saamekoulussa, käyt sfi:tä, käyt erikoiskoulua, kunnalista aikuiskoulua eli erikoista aikuiskoulua (särvux).

Sie joka olet opiskelia korkeakoulussa eli yniversiteetilä, eli opiskelet esimerkiksi kansankorkeakoulussa eli olet jonku opintoliiton (studie förbund)  kursila, saatat kans ilmottaa diskrimineerauksesta DO:le.

Sie joka haet johonki koulutuksheen, saatat kans ilmottaa diskrimineerauksesta.

Diskrimineeraus oon kielettyä jos sillä oon yhtheys johonki näistä:

 • Sukupuoli
 • Sukupuoltaylittävä identtiteetti eli ilmasu
 • Eetninen kuuluvuus
 • Uskonto eli muu usko
 • Heikentynny toimintakyky
 • Seksyaalinen taipumus
 • Ikä

Mitä mie saatan ilmottaa DO:le?

Diskrimineeraus oon se ko pärsunaali koulula, korkeakoulula eli muussa koulutuksessa kohtelee sinua huonomin esimerkiksi sillä ette sie olet bi-seksyaalinen (bisexuell) eli syntyny muussa maassa ko Ruottissa. Bi-seksyaalinen oon henkilö joka mieltyy ja saattaa rakastua niin vaimon- ko miehenpuohliin.  

Diskrimineerinki saattaa kans olla ko opettaja, rektori eli muu pärsunaali trakaseeraa sinua. Trakaseeraus oon ette kohela jotaki huonosti, ette esimerkiksi kuttua sinua joksiki mistä et tykkää eli ette laskea leikkiä ilkeällä tavala.

Koulun, korkeakoulun eli koulutuksen pärsunaali ei saa tahtoa kethään muuta trakaseeraahmaan eli diskrimineeraahmaan.

Diskrimineeraus saatta joskus olla vaikea havata. Yks esimerkki oon jokku säänöt jokka vaikuttava olevan hyvät kaikile, mutta jokka ei ole oikeuen-mukhaisia esimerkiksi tyttärille ja vaimonpuolile.

Laki kieltää kans diskrimineeraamasta sinua jonku asian takia sinun perheessä. Jos sinun vanhemat esimerkiksi oon homoseksyaaliset ja sinua sen takia trakaseerathaan ja diskrimineerathaan sinua.

Sie saatat ilmottaa diskrimineerauksesta Diskrimineerinkiombudsmannile.

Esimerkkiä diskrimineerauksesta koulussa, korkeakoulussa eli muussa koulutuksessa

Esimerkkiä siittä mikä saattaa olla diskrimineerausta josta saatat ilmottaa Diskrimineerinkiombudsmannile:

 • Sie et saa jatkaa opiskelua ko tulet takasi vanhempainleetin jälkhiin.
 • Opettaja trakaseeraa sinua ko sie olet transvestiitti. Transvestiitti oon vaimonpuoli joka joskus pittää miehenpuolen vaatheita eli miehenpuoli joka joskus pittää vaimonpuolen vaatheita.
 • Korkeakoulu pittää aina tenttiä (tentor) sinun uskonon juhlitten aikana.
 • Sie joka olet tyär, et saa mennä koulutanshiin sinun tyärkaverin kans.
 • Sinun opettaja ei anna sinun olla matkassa opetuksessa ko sulla oon ADHD.
 • Opettaja koskettellee sinua, vaikka sie et itte halvaa.
 • Sie, jolla oon huivi päässä, et saa olla matkassa gymnastiikissä gymnastiiki-opettajan vuoksi.
 • Kansankorkeakoulu ottaa vain vasthaan henkilöitä jokka oon nuin 20-vuotihaita.
 • Opintoliitto ei ota sinua kursile ko sulla oon näkövamma.
 • Koulu sannoo sulle ei, ko halvaat opetusta saamen kielelä.

Kielettyä rangasta

Jos sie olet ilmottannu sinun koulun, korkeakoulun eli opinoitten järjestäjän diskrimineerauksesta, net ei saa rangasta sinua.

Rangastaminen saattaa esimerkiksi olla ette sie saat huonomat arvosanat (betyg).

Mitä trakaseeraukset oon?

Kukhaan sinun koulutuksessa ei saa trakaseerata sinua. Ei opettajat, ei kukhaan joka oon töissä koulutuksessa, eikä kukhaan muu oppilas eli opiskelija.

Trakaseeraus oon, ette kohela jotaki huonosti, esimerkiksi kuttua sinua joksiki, josta sie et tykkää eli laskea leikkiä ilkeällä mallila.

Jos sinua trakaseeraa joku luokkakaveri eli kursikaveri, sinun pittää ensin puhua jollekki raahvaale sinun koulula eli jonku kans joka oon töissä koulutuksen järjestäjälle. Saatat kans tahtoa joltaki apua puhutella sitä henkilöä.

Trakaseeraus oon, ette kohela jotaki huonosti, esimerkiksi kuttua sinua joksiki, josta sie et tykkää eli laskea leikkiä ilkeällä mallila.

Trakaseeraus oon kielettyä jos sillä oon yhtheys näihin:

 • Sukupuoli
 • Sukupuoltaylittävä identtiteetti eli ilmasu
 • Eetninen kuuluvuus
 • Uskonto eli muu usko
 • Heikentynny toimintakyky
 • Seksyaalinen taipumus 
 • Ikä

Trakaseeraus saattaa olla ette joku puhhuu ihmisistä semmosella tavala josta sie et tykkää. Esimerkiksi ette vaimonpuolet eli homoseksyaaliset eli roomit oon vissin laisia.

Trakaseeraus saattaa kans olla ette kuttua jotaki henkilöä esimerkiksi ”blatte”, ”mustalaispiru”, ” lappalaispiru”, ”mongo”, ”fjolla” eli ”huora”. Se saattaa kans olla ette joku oon riitanu hakaristin (hakkors) sinun kaapin ovheen. Trakaseerauksesta ihminen saattaa tuntea ittensä loukatuksi, suruliseksi, uhatuksi eli huonosti koheltuksi. Eri ihmiset näkevä eri asiat trakaseerauksina. Se olet sie jota trakaseerathaan joka päätät onko sanat loukkaavat.

Mitä seksyaaliset trakaseeraukset oon?

Trakaseeraukset saattava kans olla seksyaalisia. Silloin niitä kuttuthaan seksyaalisiksi trakaseerauksiksi. Se saattaa olla ette joku koskettaa sinua, vaikka sie et itte sitä halvaa eli ette joku sannoo ette hän halvaa maata sinun kans, vaikka sie et halvaa. Se saattaa kans olla joku joka halvaa näyttää sulle seksyaalisia kuvia, joita sie et halvaa nähhä eli joka laskee leikkiä seksistä semmosella mallila josta sie et tykkää. 

Se oon eri asiat joita ihmiset pitävä seksyaalisinna trakaseerauksina. Se olet sie jota trakaseerathaan seksyaalisesti joka päätät tuntuuko koulu eli koulutus epäturvaliselta.

Sano stopp!

Se oon hyvä, jos sie jota trakaseerathaan, jaksat sanoa sille joka sitä tekkee ette heittää pois, esimerkiksi seksyaalinen trakaseeraus.

Joskus ko oon kyse vakavasta trakaseerauksesta, sinun ei tartte sanoa vasthaan. Siittä laki sannoo ette henkilön pitäs tietää ette oon kyse trakaseerauksesta.

Sie saatat puhutella henkilöä joka sinua trakaseeraa eli kirjottaa hälle. Saatat kans tahtoa joltaki apua puhutella häntä.

Jos joku koulutuksen järjestäjä kuulee ette joku tuntee ittensä trakaseera tuksi koulutuksessa, niin hänen häätyy ottaa selvile mitä oon tapahtunnu ja sanoa stopp, jos kyse oon trakaseerauksesta. Saatat ilmottaa DO:le jos sinun koulutusjärjestäjä ei tehe mithään.

Laki sannoo ette se oon diskrimineerausta jos sinua trakaseeraa joku joka oon töissä koulutuksen järjestäjälle, esimerkiksi rektori, koulun johtaja, eli opettaja. Silloin saatat ilmottaa siittä Diskrimineerinkiombudsmannile ((DO).

Koulutusjärjestäjällä oon vastuu siittä ette kethään koulula ei trakaseerata.

Koulutusjärjestäjä häätyy estää etukätheen

Laki sannoo esimerkiksi ette koulut ja korkeakoulut häätyvä etukätheen estää diskrimineerausta ja trakaseerausta. Etukätheen estäminen oon sitä ette pittää huoli siittä ette tulevaisuuessa ei tapahtu mithään.

Kielettyä rangasta

Jos sie olet ilmottannu sinun koulutusjärjestäjän trakaseerauksesta, net ei saa rangasta sinua. Rangastaminen saattaa esimerkiksi olla ette sie saat huonomat arvosanat (betyg).

Eikä koulu eli korkeakoulu saa rangasta sinua jos sie olet ilmottannu ette net ei etukätheen estä diskrimineerausta ja trakaseerausta.

Saatat ilmottaa DO:le jos sinua rangastethaan ko olet ilmottannu sinun koulutusjärjestäjän. 

Mitenkäs mie ilmotan DO:le?

Saatat ilmottaa Diskrimineerinkiombudsmannile (DO) jos piät ette sinua oon diskrimineerattu sinun koulutuksessa.

Saatat ilmottaa DO:le jos tykkäät ette sinua oon diskrimineerattu ja sillä oon yhtheys joihinki näistä:

 • Sukupuoli
 • Sukupuoltaylittävä identtiteetti eli ilmasu
 • Eetninen kuuluvuus
 • Uskonto eli muu usko
 • Heikentynny toimintakyky
 • Seksyaalinen taipumus
 • Ikä

Saatat kans ilmottaa sinun koulun, korkeakoulun eli koulutusjärjestäjän jos net ei selvitä miksi oppilas eli opiskelia tuntee ittensä trakaseeratuksi eli ei sano stopp trakaseerauksile.

Jos sie opiskelet korkeakoulussa ja sulla oon heikentynny toiminta kyky, et tykkää ette tilat oon hyvät sulle, sie saatat ilmottaa siittä DO:le. Sielä ei esimerkiksi piiain ole ramppia rullatoolile eli sielä ei ole kuuloslingoja (hörselslingor).

Se oon aina koulu, korkeakoulu eli koulutusjärjestäjä jolla oon vastuu tiloista ja opetuksesta. Sen takia sie saatat ilmottaa sinun koulun, korkeakoulun eli koulutusjärjestäjän DO:le. Mutta sie et saata ilmottaa esimerkiksi koulukaveria DO:le.

Lapset esikoulussa ja oppilhaat, jokka oon alle 18 vuotta, ei saata tehhä ilmotusta DO:le. Lapsen vanhemat eli se jolla oon huolto heistä (vårdnadshavare) saattava tehhä ilmotuksen lapsen puolesta.

Näin sie tehet

Saatat tehhä ilmotuksen vain jos itte olet sitä mieltä ette sinua oon diskrimineerattu. Jos sie olet alle 18 vuotta, sinun vanhemat eli huoltaja
häätyvä hyväksyä ette DO mennee tuomioistuihmeen.

Sie kirjotat sinun ilmotuksen Diskrimineerinkiombudsmannile (DO).  Ilmotuksheen sie kirjotat sinun nimen, sinun osotheen ja sinun telefooni-numeron. Se oon kans hyvä kirjottaa sinun e-postiosotheen.

Sinun pittää kans kirjottaa hänen nimen jonka ilmotat. Se saattaa olla koulun, korkeakoulun eli koulutuksen nimi. Kirjota miksi uskot ette sinua oon diskrimineerattu. Kirjota kans miksi uskot ette se oon esimerkiksi sinun sukupuolen takia eli sinun iän takia eli sinun uskonon takia.

Kirjota preivi DO:le eli täytä ilmotus-blanketti. Blanketti oon oikealla tällä sivula. Saatat kirjottaa tiot suohraan pdf-dokymenthiin.

Jos halvaat tehhä ilmotuksen, tehe se niin hopusti ko maholista. Jokku asiat preskripeerathaan rohki hopusti. Ko asia on preskripeerattu, DO ei ennää saata tehhä mithään.

Näin met tehemä ko sinun ilmotus oon tullu DO:le

Ko sie olet lähättänny ilmotuksen DO:le, met tehemä selvityksen. Se tarkottaa ette met nuukasti luema mitä olet kirjottannu ja selvitämmä mitä oon tapahtunnu. Se, jonka sie olet ilmottannu oon diskrimineeranu eli trakaseeranu sinua, saapi kans selittää mitä oon tapahtunnu.

Jos selvitys näyttää ette sinua oon diskrimineerattu, DO freistaa ette tet saatatta sopia sovittelun (förlikning) kautta. Sovelus tarkottaa ette koulu, korkeakoulu eli koulutusjärjestäjä esimerkiksi pyytää sulta antheeksi eli maksaa sulle rahhaa. Jos sie ja sinun koulu, korkeakoulu eli koulutus järjestäjä että pääse sovinthoon sovittelun jälkhiin, DO saatta viä asian tuomioistuihmeen.

Tuomioistuin oon viranomhainen joka päättää jos joku asia oon laiton.
DO:n auttaminen ei maksa mithään.

Kielettyä rangasta

Sinun koulu, korkeakoulu eli koulutusjärjestäjä ei saa rangasta sinua sen takia ette olet tehny ilmotuksen diskrimineerauksesta.

Koulu eli korkeakoulu ei saa rangasta sinua siittäkhään ette olet ilmottannu ette koulu eli korkeakoulu ei tehe työtä diskrimineerausta vasthaan. Sie saatat ilmottaa DO:le jos koulu eli korkeakoulu rankasee sinua.

Julkinen asiapaperi

DO oon viranomhainen. Kaikila oon oikeus lukea viranomhaisen asia paperit. Asiapaperi oon esimerkiksi preivi viranomhaiselle. E-posti oon kans asiapaperi.

Mutta oon salhaisia asiapaperia. Sekretessi oon toinen sana salhaiselle. Tietoa DO:lta ja jolla oon sekretessi, ei saa lukea.  

Olet tervetullu ottamhaan yhtheyttä DO:n kans jos sulla oon kysymyksiä. Sie saat puhua selvittäjän kans jos sulla oon kysymyksiä siittä miten kirjotat ilmotuksen.

Oikealla tällä sivula näet miten saat yhtheyen selvittäjän kans.