Vilka berörs av förändrade regler?

Arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter påverkas. På ett generellt plan och genom samverkan berörs även till exempel arbetstagare, studenter och elever.

Nyheter i diskrimineringslagen