Vilka arbetsgivare måste dokumentera arbetet?

Från och med den 1 januari, 2017 ska de arbetsgivare som sysselsätter 25 eller fler arbetstagare dokumentera hela arbetet med aktiva åtgärder. Arbetsgivare som sysselsätter mellan 10 och 24 arbetstagare behöver bara dokumentera lönekartläggningsarbetet. Övriga arbetsgivare är undantagna från dokumentationskraven, men de är fortfarande skyldiga att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Nyheter i diskrimineringslagen