Hur ska arbetet gå till?

 Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande i fyra steg. Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska

  • undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
  • analysera orsaker till upptäckta hinder och risker
  • vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
  • följa upp och utvärdera arbetet. 

Arbetet ska dokumenteras löpande.

Arbetsgivare med minst tio anställda ska även genomföra en lönekartläggning varje år. 

Läs mer om hur lönekartläggningen ska göras.