Hur ska arbetet gå till?

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare och utbildningsanordnare genomföra så aktiva åtgärder. Efter 1 januari 2017 kommer detta att innebära att de ska:

  • undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
  • analysera orsaker till upptäckta hinder och risker
  • vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  • följa upp och utvärdera arbetet.