Hur ofta ska arbetet dokumenteras?

Arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren ska upprätta dokumentation varje år från och med 1 januari, 2017.

Nyheter i diskrimineringslagen