Vilka krav kan jag ställa på tillgänglighet när jag ska resa?

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ställa krav på tillgänglighet inom bland annat restaurang, butik, hälso- och sjukvård och transport.

Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning.
Vad som är skäligt att kräva beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Konsumentverket informerar om vad som gäller för resenärer med funktionsnedsättning.

Information för bussresenärer med funktionsnedsättning på Konsumentverkets webbplats

Information för båtresenärer med funktionsnedsättning på Konsumentverkets webbplats 

Information för tågresenärer med funktionsnedsättning på Konsumentverkets webbplats