Vad är bristande tillgänglighet?

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Vad är skäliga åtgärder?

Vad är åtgärder för tillgänglighet?

Vem är skyldig att genomföra tillgänglighetsåtgärder?