Vad är bristande tillgänglighet i arbetslivet?

Inom arbetslivet är bristande tillgänglighet när en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en arbetsgivare inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering.