Kan jag anmäla till DO om en arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer bestämmelserna?

Ja, det går att anmäla till DO om man anser att en arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer reglerna om aktiva åtgärder.

Att göra en anmälan