Vad gäller för bristande tillgänglighet i butiker?

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en form av diskriminering. Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ställa krav på tillgänglighet inom bland annat butik och restaurang.

Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning.

Vad är skäliga åtgärder?

Exempel på åtgärder för tillgänglighet kan vara att jämna ut trösklar och hjälp att plocka och packa matvaror i en butik.

Vad som är skäligt att kräva beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Vägledande är de krav på tillgänglighet som kan gälla för verksamheten, till exempel i plan- och bygglagen.

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller inte
för företag med färre än tio anställda eller privatpersoner som erbjuder varor och tjänster.

På Konsumentverkets webbplats finns fördjupad information och en e-utbildning om tillgänglighet i butik.

Konsumentverkets webbplats