Kan jag anmäla kränkande inlägg på Facebook/blogg/annat på nätet?

Nej, det faller utanför diskrimineringslagens skydd mot diskriminering.

Mer information om vad du kan göra om du upplever dig illa behandlad på nätet hittar du på webbplatsen kränkt.se, som drivs av Datainspektionen.

Datainspektionens webbplats kränkt.se