Kan en arbetsgivare kräva att en arbetstagare hälsar på ett viss sätt?

DO:s bedömning är att en arbetsgivare inte kan kräva att en arbetstagare ska hälsa på ett visst sätt, till exempel genom handskakning. Däremot kan arbetsgivaren begära att arbetstagaren inte ska göra skillnad i sitt sätt att hälsa utifrån någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel kön eller sexuell läggning (när det gäller sättet att hälsa i tjänsten).

Det kan också finnas skäl för att anpassa hälsningar till olika individer, till exempel när någon inte vill bli hälsad på med handskakning.