Jag har blivit diskriminerad i antagning till en utbildning. Kan jag anmäla det till DO?

Om du upplever att det finns ett samband mellan att du missgynnats vid tilldelning av utbildningsplats och någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna kan du anmäla det till DO.

Diskrimineringsförbudet inom utbildningsområdet