Vägen in till det svenska skolväsendet

Remissvar på SOU 2016:35, 24 oktober 2016

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på betänkandet.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/258) har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Gustav Staaf. I den slutliga handläggningen har också utredaren Ulrika Bertilsson och enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Rickard Appelberg, enhetschef, rättsenhet samhällsliv
och utbildningsväsende

Gustav Staaf, utredare

Den remitterade utredningen