Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Remissvar på Ds 2016:29, 25 november 2016

Diskrimineringsombudsmannen har inget att anföra beträffande förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Rickard Appelberg efter utredning och förslag från juristen Anna Fritshammar.

Rickard Appelberg, chef för rättsenhet samhällsliv och Utbildning

Anna Fritshammar, jurist