Förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andra språk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan

Remissvar 15 augusti 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss.

DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andra språk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan. 

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/240) har fattats av chefen för utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson, utredare