Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m.

Remissvar på SOU 2016:42, 4 oktober 2016

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2016/245) har fattats av Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från Maria Stensson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Rickard Appelberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Maria Stensson, jurist