Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Diarienummer LED 2014/193

Remissvar på SOU 2014:19, 27 augusti 2014

Diskrimineringsombudsmannen har inga synpunkter på innehållet i betänkandet.

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsman Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Nanna Holst. I den slutliga handläggningen har även utredaren Annika Höög och Paul Lappalainen deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Nanna Holst
Jurist