Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Diarienummer LED 2013/375

Remissvar på SOU 2013:64, 12 februari 2014

Diskrimineringsombudsmannen har inga synpunkter på delbetänkandet.

Beslut i detta ärende har fattats av Therese Östmark efter utredning och förslag från Nanna Holst.

Therese Östmark
Chef för Rättsenheten Arbetsliv

Nanna Holst
Jurist