Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori: Vägledning och rekommendationer - Stöd för styrning och ledning

Diarienummer LED 2014/143

Remissvar 13 maj 2014

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande.

DO har inget att invända mot Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori: Vägledning och rekommendationer - Stöd för styrning och ledning.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från senior expert Paul Lappalainen.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Paul Lappalainen
Senior expert, Utvecklingsenheten