Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) och vissa frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder

Diarienummer LED 2014/72

Remissvar 8 maj 2014

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande över förslaget.

DO har inget att invända mot förslaget till ändringen i trafikförordningen.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från senior expert Paul Lappalainen.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Paul Lappalainen
Senior expert, Utvecklingsenheten