Förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning

Diarienummer LED 2014/218

Remissvar på U2014/3793/GV, 17 september 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

Bedömningsgrunder för färdighetsprov

Av promemorian framgår att ett antal fysiska och anatomiska krav ingår i de färdighetsproven för antagningen till dansarutbildningen och yrkesdansarutbildningen.

I detta sammanhang förefaller det tillämpas bland annat olika bedömningskriterier beroende på kön. DO vill uppmärksamma på att detta kan medföra risk för missgynnande av sökande elever med transidentitet.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för utvecklingsenheten

Magdalena Sievers
Utredare