Utveckla arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans

A2014/2479/DISK

26 juni 2014

Den 26 juni 2014 gav regeringen DO i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans genom att följa upp insatser inom området. De insatser som har genomförts med anledning av uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisningar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2018.

Under 2014 har DO initierat ett arbete för att ta fram en normativ referensram för en kommande kartläggning av vilka insatser som görs i dagens läge.

I december lade DO ut uppdraget att ta fram ett frågebatteri (enkät) baserad på Sveriges åtaganden enligt konventionen om avskaffande av rasdiskriminering (CERD – International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) på avdelningen för mänskliga rättigheter vid historiska institutionen vid Lunds universitet.