Motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden

24 augusti 2017

Regeringen har beslutat att ge Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten för delaktighet (MFD) uppdrag om att öka kunskapen om diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.

Uppdragen ser ut som följande:

  • DO får i uppdrag att vidta särskilda åtgärder för att motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden och tilldelas 1,5 miljoner för uppdraget.
  • MFD får i uppdrag att vidta särskilda åtgärder för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och tilldelas 1,3 miljoner för uppdraget.

I den mån MFD bedömer att det behövs ska insatserna koordineras med DO:s uppdrag motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.

En redovisning av uppdraget lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2018.