Vilka de främsta hindren för lika rättigheter och möjligheter för afrosvenska invånare i landet?

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Med anledning av regeringsuppdraget "Att vidta kunskapshöjande åtgärder om afrofobi" har DO bjudit in berörda organisationer, nätverk, forskare och andra kontakter för att få synpunkter om vilka de främsta hindren är för lika rättigheter och möjligheter för afrosvenska invånare i landet.

En fråga av intresse för DO är bland annat om de upplevelser av diskriminering som beskrivs i rapporten "Att färgas av Sverige" från 2007 fortfarande är giltiga. Är det samma bild? Om bilden är annorlunda idag, på vilket sätt skiljer den sig då från rapportens?

För ytterligare information kontakta Eva Nikell, ansvarig handläggare på DO för regeringsuppdragets genomförande.

Bakgrund

Regeringen lyfter fram att afrosvenskar är särskilt utsatta för rasism och främlingsfientlighet i Sverige vilket framgår av bland annat rapporter, upplevelseundersökningar och statistik över anmälningar om hatbrott.  En av rapporterna visar också att det råder brist på kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom åtgärder från samhällets sida.