"Vi skriver ju inte så mycket om religion"

Ett samtal om svenska nyhetsmediers bilder av muslimer

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Seminarium på MR-dagarna om forskningsstudien Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering. Studien har undersökt hur medier skildrar muslimer.

Vilka lärdomar kan dras av studien? Hur kan behovet av snabb nyhetsrapportering balanseras mot behovet av ingående bevakning av komplexa sammanhang? Hur påverkar mediebilden muslimers rättigheter? Ett samtal om medielogik och möjliga skygglappar.

Medverkande: DO Agneta Broberg, Marta Axner, teologie doktor vid Uppsala universitet, Erik Helmerson, ledarskribent på dagens Nyheter, Michael Österlund, biträdande chef på Ekot, Pia Rehnquist, Chefredaktör på Sydsvenskan, Maria Edström, medieforskare vid Göteborgs universitet och grundare av nätverket Allt är Möjligt, Fatima Doubakil, talesperson för Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén. 

Moderator: Ulrika Knutson, journalist och krönikör.

Seminariet teckenspråkstolkas.