Vi diskriminerar väl inte?

Ett samtal om arbetet inom socialtjänsten

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Seminarium på MR-dagarna i Göteborg om hur vi riskerar att kategorisera andra människor och tillskriva dem kollektiva egenskaper.

För personer som arbetar i det allmännas tjänst – som socialtjänst – är det särskilt viktigt att bemöta människor på ett likvärdigt sätt.  Hur gör vi det? Vad betyder Sveriges grundlag? Var ligger ansvaret?

Medverkande: DO Agneta Broberg, Paula Mulinari, universitetslektor på  Malmö Högskola, Camilla Sköld, socialpolitisk chef för Akademikerförbundet SSR, Ann-Marie Strömberg, socialsekreterare i styrgruppen för "Nu Bryter Vi Tystnaden", Eva Mellsop Nyman, före detta sektionschef i Malmö stad.

Moderator: Eva Nikell, utvecklingsenheten på DO.

Seminariet teckenspråkstolkas.