Utbildning om rättsliga verktyg för förändring

Evenemanget har genomförts

Kurs

Kursen syftar till att ge kunskap om hur olika aktörer kan motverka diskriminering av svenska muslimer.

Målgrupp: Föreningar som arbetar för att motverka diskrimineringen av muslimer och förmodade muslimer

Kursen innehåller dels en genomgång av ett antal fallbeskrivningar som är baserade på anmälningar till DO dels övningar om hur man kan arbeta för att förebygga och motverka diskriminering.