Utbildning om mänskliga rättigheter med fokus på diskriminering i vården och skolan

Evenemanget har genomförts

Kurs

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få ökad kunskap om verktyg för att främja jämlikhet och motverka diskriminering i vården och skolan samt olika vägar till upprättelse.

Deltagarna ska få ökad kunskap om

  • mänskliga rättigheter och skyddet mot diskriminering.
  • hur rättsliga verktyg kan användas för förändring.

Utbildningen riktar sig till muslimska föreningar och etniska organisationer som till exempel somaliska, turkiska, palestinska, afghanska föreningar med flera.

Utbildningen har tagits fram i samråd med olika muslimska föreningar i Malmö.

En liknande utbildning har genomförts i Stockholm den 7-8 november och kommer att genomföras i Göteborg i januari