Utbildning om det förebyggande och främjande arbetet

Evenemanget har genomförts

Kurs

Gustaf Staaf, utredare vid DO, föreläser om aktiva åtgärder vid en utbildning för rektorer, kuratorer och andra nyckelpersoner inom skolan.

Aktiva åtgärder handlar både om att motverka diskriminering och att verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.