Tillgänglighet – en förutsättning för mänskliga rättigheter

Seminarium nr 55

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Ett seminarium om att förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Innehåll

På vilket sätt är tillgänglighet en förutsättning för mänskliga rättigheter? Och vad innebär det egentligen? Hur kan du som arbetsgivare, utbildningsanordnare eller annan aktör arbeta med tillgänglighet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsförmåga?

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver hur rättigheterna kan förverkligas genom tillgänglighet. Ett seminarium om utmaningar och möjligheter på området, med särskilt fokus på utbildning och arbetsliv. Seminariet avslutas med publikmedverkan och paneldiskussion.

Medverkande

Carolina Stiwenius, DO, Ellionor Triay Strömvall, BO och Jessica Dahlbäck, MFD.

Moderator

Lina Pastorek, MFD

DO på MR-dagarna 2017

Temat för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 är framtiden för de mänskliga rättigheterna. Några underteman är mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling, religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter samt lika rättigheter för alla – att arbeta mot diskriminering.

DO arrangerar två egna seminarier och ett i samverkan med andra myndigheter.

Delaktighetsverkstaden

Monter nr 45 i utställningshallen – ett samarbetsprojekt mellan MFD, DO och BO.

I montern kan du ta del av konkreta idéer och underlag i hur tillgänglighet kan uppnås i arbetslivet, skolan och det övriga samhället. Träffa representanter för MFD, DO och BO och olika experter på området. Testa dina kunskaper och samtala om olika möjligheter att agera. Ta del av andras erfarenheter i programpunkter som "så gjorde vi", m. m. Välkommen att besöka oss!