Inkluderande ledarskap i praktiken #hbtq (fullbokad)

– Framgångsfaktorer och fallgropar

Evenemanget har genomförts

Konferens

I uppdraget som chef ingår det att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett bland annat sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Vad innebär det för ditt ledarskap och för din verksamhet? Hör hur andra har lyckats och hur de har hanterat fallgropar på vägen.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till chefer och personer med strategisk funktion inom offentlig och privat sektor. Målet är att ge dig som ledare och strateg tips, inspiration och kunskap för att utveckla arbetet.

Välkommen till en heldag med föreläsningar och skräddarsydda seminarier om hur du kan skapa en inkluderande verksamhet utifrån ett hbtq-perspektiv.

Välj ett av fem olika teman!

Under eftermiddagen kan du välja ett av fem skräddarsydda seminariespår med
följande teman:

  • Arbetslivet
  • Skolan
  • Hälsa och vård
  • Socialtjänsten
  • Kultur och fritid

Program på förmiddagen

Registrering och fika från kl. 8.00

Moderator: Anna-Maria Sörberg, frilansjournalist och författare.

 10.30-11.00 Paus och mingel 

12.00-13.00 Lunch

 

13.00-16.00 Seminarier på olika teman

Välj mellan fem parallella seminariespår med olika tema. Paus 14.15 – 14.45.

Arbetslivet - rum aulan 

Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen

Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen

 Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen

Skolan - rum 351

Arrangör: Skolverket

 Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Hälsa och vård - rum 353

Arrangörer: Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Arrangörer: Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Socialtjänsten - rum 359

Arrangör: Socialstyrelsen

Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen

Kultur och fritid - rum 361

Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Kulturrådet

 Arrangör: Kulturrådet

 Arrangör: Kulturrådet