Seminarium på EuroPride: Nybliven förälder nekas föräldraskap #hbtq

Hur väl fungerar skyddet mot diskriminering i din kommun? Kom och lyssna när vi berättar om ett aktuellt fall.

Evenemanget har genomförts

Seminarium

En kommun har beslutat att inte fastställa föräldraskapet för den ena makan i ett samkönat föräldrapar. DO bedömer att kommunen utsatt familjen för diskriminering som har samband med sexuell läggning. Ärendet ska nu prövas i domstol.

Pride-ballongerVad har hänt?

Ett samkönat gift par fick barn genom assisterad befruktning efter behandling i Köpenhamn. I och med att behandlingen skett utomlands beslutade parets hemkommun att inte fastställa föräldraskapet för den ena kvinnan. Detta trots att paret kunde uppvisa intyg på att hon hade samtyckt till befruktningen, vilket för heterosexuella par räcker för att föräldraskap ska fastställas. På grund av kommunens beslut att inte godta samtycket, fick paret genomgå en onödig och kränkande faderskapsutredning. DO har stämt kommunen för diskriminering som har samband med sexuell läggning.

Julia Demarinis Giddings, jurist på DO.Julia DeMarinis Giddings, processförare på DO, berättar om detta exempel på hur samkönade par upplever diskriminering och vad förbudet mot diskriminering innebär.

Läs mer om ärendet (ANM:2017/1185)

Mer information om biljetter finns på EuroPrides webbplats