Seminarium om rapport om muslimer i svensk media

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet och Diskrimineringsombudsmannen (DO) håller ett seminarium om rapporten Representationer av muslimer i svenska nyheter.

Bilden av muslimer i svenska medier är antingen direkt eller indirekt ofta kopplad till våld, hot eller spänningar i samhället. Det visar en medieanalys som Uppsala universitet har genomfört på uppdrag av DO.

Vid seminariet diskuterar rapportförfattaren, teologie doktor och religionssociologen Marta Axner rapportens resultat. Rapporten och framtida forskning diskuteras av en panel bestående av bland annat Othman Al-Tawalbeh, doktorand vid Uppsala universitet och imam, och Anna Roosvall, docent i media och kommunikationsstudier vid Stockholms universitet.

Anmälan till: info@crs.uu.se senast den 4 februari 2016. Observera att föranmälan är nödvändig av platsskäl.

Mer information om Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

Inbjudan i pdf-format