Samvetsfrihet i arbetslivet – varför ska vi ha det?

DO på MR-dagarna

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Samvetsfrihet är en konfliktfylld rättighet. Den skyddas i artikel 9 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna tillsammans med religionsfrihet, vilket avspeglar en viss syn
på samvetet.

I det mångkulturella Sverige blir samvetskonflikter mer aktuella. Hur
kan dessa bemötas? Var går gränsen för vad som bör tillåtas eller inte.

Medverkande

  • Martin Mörk, Diskrimineringsombudsmannen
  • Kavot Zillén, Uppsala universitet

Moderator: Susanne Wigorts Yngvesson, Teologiska högskolan i Stockholm.

Seminariet tolkas till teckenspråk.

*Priser för konferensbiljett på MR-dagarna

DO har monter 36 i utställningshallen.