Sakligt motiverad eller koppling till kön?

DO på MR-dagarna

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Hur går arbetsgivarna tillväga när de tolkar lagens krav om att förebygga och motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män?

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg inleder och avslutar seminariet.

Rapportförfattaren och DO-experten Johanna Kumlin presenterar DO:s unika rapport Sakligt motiverad eller koppling till kön? med analys och slutsatser. Rapporten diskuteras därefter av en panel med företrädare för fack och arbetsgivare, lokalt och centralt.

I över två decennier har det funnits bestämmelser om att arbetsgivare ska genomföra lönekartläggning och arbeta aktivt för att utjämna och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det finns dock endast ett fåtal studier om hur arbetsgivare tolkar och genomför lagstiftningen.
Rapporten bygger på de underlag som ett hundratal arbetsgivare från privat och offentlig sektor har skickat in till DO i samband med myndighetens tillsynsverksamhet.

Några frågor i rapporten som diskuteras under seminariet

Hur resonerar arbetsgivarna när de arbetar med diskrimineringslagens krav på att analysera, dokumentera och rätta till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män? Varför blir resultaten så olika? Finns det några viktiga mönster att ta fasta på när det gäller arbetsgivarnas förklaringar till de löneskillnader som de uppfattar som sakliga?

Medverkande

  • Agneta Broberg och Johanna Kumlin, DO
  • Marcus Eriksson, Byggnadsarbetareförbundet Skåne
  • Gunilla Grenö, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation BAO
  • Peter Holmström, Stadskontoret, Malmö stad

Moderator: Anna Danielsson Öberg, arbetsmarknadsjournalist.

Seminariet tolkas till teckenspråk.

*Priser för konferensbiljett på MR-dagarna

DO har monter 36 i utställningshallen.