Religion i arbetslivet - rättigheter och skyldigheter - Inställt på grund av sjukdom

Seminarium nr 45

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Ett seminarium med Martin Mörk, chef för Processenheten på DO.

Innehåll

Hur ser det diskrimineringsrättsliga skyddet för religion i arbetslivet ut? Vilka avvägningar görs av DO och domstolarna i tillämpningen av reglerna? Har en arbetstagare rätt att av religiösa skäl vägra utföra vissa arbetsuppgifter? Och när kan en arbetsgivare begränsa religiös klädsel på jobbet?

Föreläsare

Martin Mörk, DO

DO på MR-dagarna 2017

Temat för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 är framtiden för de mänskliga rättigheterna. Några underteman är mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling, religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter samt lika rättigheter för alla – att arbeta mot diskriminering.

DO arrangerar två egna seminarier och ett i samverkan med andra myndigheter.

Delaktighetsverkstaden

Monter nr 45 i utställningshallen – ett samarbetsprojekt mellan MFD, DO och BO.

I montern kan du ta del av konkreta idéer och underlag i hur tillgänglighet kan uppnås i arbetslivet, skolan och det övriga samhället. Träffa representanter för MFD, DO och BO och olika experter på området. Testa dina kunskaper och samtala om olika möjligheter att agera. Ta del av andras erfarenheter i programpunkter som "så gjorde vi", m. m. Välkommen att besöka oss!