Regeringens hbt-strategi - vad hände sen?

DO på MR-dagarna

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Har regeringens hbt-strategi medverkat till förändringar i praktiken? Respektive myndighet i ett samtal med RFSL berättar om sitt arbete för att uppfylla strategins övergripande målsättning med fokus på lika rättigheter och möjligheter.

Medverkande

  • Ammar Makboul, Diskrimineringsombudsmannen
  • Frank Berglund, ordförande RFSL Ungdom
  • Elin Jacobsson, Folkhälsomyndigheten
  • Johanna Jupiter, Socialstyrelsen
  • Bongi MacDermott, Kulturrådet
  • Frida Sandegård, ordförande RFSL
  • Malte Sundberg, Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor

Arrangörer

Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor och Socialstyrelsen.

Seminariet tolkas till teckenspråk.

*Priser för konferensbiljett på MR-dagarna

DO har monter 36 i utställningshallen.